• Prima   -  Biblioteca on-line   -  Primii pași în standardizare

  Primii pași în standardizare

  BENEFICIILE STANDARDELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII
  // 1763.336 Kb  
  Standardizarea ofera avantaje importante pentru mediul de afaceri, contribuind la î mbuna ta t irea calita t ii produselor s i serviciilor oferite, atragerea noilor client i s i deschiderea noilor piet e de desfacere, obt inerea avantajelor competitive sustenabile, precum s i la mics orarea costurilor, care se reflecta î n cres terea s i dezvoltarea afacerii.

  Descarcă : româna  
  Studiu privind conflictualitatea standardelor moldovene
    
  Studiu privind conflictualitatea standardelor moldovene