• Prima   -  Biblioteca on-line   -  Pentru cetăţeni

  Pentru cetăţeni

  ISO 16439 Informare și documentare. Metode și proceduri de evaluare a impactului bibliotecilor
    
  Materialul informațional oferă îndrumări bibliotecilor privind metodele de evaluare a impactului și valorii acestora.
  ISM la 5 ani de activitate
    
  În contextul aniversării celor 5 ani de activitate ai ISM, V-am pregătit o colecție de materiale informaționale cu 5 subiecte.
  Standardele ce contribuie la performanța energetică
    
  Institutul de Standardizare din Moldova prezintă noul material informațional „Performanța energetică. Modul în care standardele contribuie la calcularea energiei”.
  Apă pentru dezvoltare sustenabilă
    
  Materialul informațional prezintă standardele ce vor contribui la dezvoltarea durabilă și gestionarea integrată a resurselor de apă pentru realizarea obiectivelor sociale, economice și de mediu.
  Totalul standardelor europene CEN/CENELEC adoptate în calitate de standarde moldovenești
    
  Materialul informațional prezintă totalul standardelor europene CEN/CENELEC adoptate în calitate de standarde moldovenești.
  Standardele aplicate în perioada sărbătorilor de iarnă
    
  Materialul informațional prezintă standardele aplicate în perioada sărbătorilor de iarnă.
  Sărbătorim în siguranță cu standardele în domeniul articolelor pirotehnice
    
  Materialul informațional face referire la standardele existe pentru articolele pirotehnice.
  Comitetele tehnice naționale de standardizare
    
  Materialul informațional face referire la comitetele tehnice naționale de standardizare.
  Cod de conduită pentru independența președintelui și secretarului unui comitet tehnic
    
  Materialul informațional face referire la competențele necesare ale președintelui și secretarului unui comitet tehnic
  De ce nu se introduce termenul de valabilitate în standarde?
    
  Standardele europene sunt diferite de cele GOST și nu indică termenul de valabilitate.
  Servicii poștale. Calitate prin implementarea standardelor din domeniu
    
  Materialul informațional face referire la standardele ce reglementează activitatea serviciilor poștale.
  Politica și obiectivele în domeniul calității
    
  Materialul informațional prezintă politica și obiectivele în domeniul calității.
  Domeniile în care s-au vândut cele mai multe standarde
    
  Materialul informațional face referire la domeniile în care s-au vândut cele mai multe standarde.
  ISM și statutul de membru în organizațiile europene și internaționale de standardizare
    
  Institutul de Standardizare din Moldova și statutul acestuia de membru în organizațiile europene și internaționale de standardizare.
  Implementarea standardelor europene. Beneficii pentru companiile din Republica Moldova
    
  Materialul informațional face referire la beneficiile implementării standardelor europene pentru companiile din Republica Moldova.
  SM EN 16992:2017 Competențe ale reprezentanților vamali
    
  Materialul informațional prezintă standardul SM EN 16992:2017 Competențe ale reprezentanților vamali și este destinat reprezentanților vamali.
  Standardele europene - garantul calității serviciilor medicale
    
  Materialul informațional prezintă standardele europene SM EN 15224:2017 și SM CWA 16642:2014
  SM EN 16775:2017 Servicii de expertiză. Cerințe generale pentru serviciile de expertiză
    
  Materialul informațional prezintă standardul european SM EN 16775:2017 ce contribuie la sporirea calității serviciilor de expertiză.
  SM EN 15565 :2017 Servicii turistice. Cerințe referitoare la programele de formare profesională și calificare a ghizilor turistici
    
  Materialul informațional prezintă standardul european SM EN 15565:2017 care sprijină libera circulație a serviciilor turistice în statele membre ale UE.
  Beneficiile implementării standardelor europene
    
  Materialul informațional prezintă beneficiile implementării standardelor europene.
  1 2 3 »»