• Prima   -  Biblioteca on-line   -  Pentru mediul academic

  Pentru mediul academic

  Colaborarea ISM cu mediul academic
    
  Prezentarea conține informații privind realizările și perspectivele ISM în ceea ce privește colaborarea cu mediul academic.
  Standarde pentru sisteme de management
    
  Broșura oferă informații despre oportunitățile și beneficiile implementării noilor standarde din domeniul sistemelor de management.
  Implementarea standardelor europene în domeniile economiei naționale
    
  În această prezentare sînt elucidate beneficiile implementării standardelor, inclusiv și relațiile de colaborare ale INS.
  Standardizarea. Aspecte fundamentale
    
  Prezentarea conține informații cu privire la rolul și beneficiile standardelor, cum are loc procesul de standardizare, relația dintre standarde și dreptul de autor etc.
  Ghid pentru învățămîntul superior
    
  Ghidul conține întrebări și răspunsuri, studii de caz despre modul în care au fost predate standardizarea în instituțiile de învățămînt la nivel european.
  Broșura privind serviciile de traducere
    
  Broșura privind serviciile de traducere (PDF)
  Suport de curs în domeniul standardizării
    
  INS a elaborat un suport de curs în domeniul standardizării în cadrul proiectului FHI 360 „Informarea publicului larg și a părților interesate referitor la standardele adoptate în cadrul DCFTA”, finanțat de USAID, în care INS beneficiază de asistența CRPE în ceea ce ține de creșterea gradului de conștientizare a importanței standardelor europene și consolidarea capacităților mediului academic în vederea utilizării standardelor europene în procesul de învățămînt.
  Introducere în standarde
    
   Introducere în standarde Introducere în standarde (PDF)
  «« 1 2