• Prima - Consiliul de standardizare

    Consiliul de standardizare

    Consiliul de standardizare este un organism consultativ, pe lângă Institutul de Standardizare din Moldova, pe probleme de strategie şi dezvoltare în domeniul standardizării.