• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri

  Anunţuri

  Hotărâre cu privire la aprobarea standardului moldovenesc
    
  Se aprobă standardul moldovenesc SM 324:2017 „Document național de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016 Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate”
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT 57 „Comitet de proiect – Automate şi echipamente utilizate în cadrul jocurilor de noroc”
    
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază crearea comitetului tehnic de standardizare CT 57 „Comitet de proiect – Automate şi echipamente utilizate în cadrul jocurilor de noroc”, în scopul...
  Hotărîre cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 50 „Produse de prelucrare a materiei prime vegetale”
    
  Reieșind din angajamentele asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, reieșind din prevederile planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016...
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic în domeniul materialelor și articole de construcții
    
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic în domeniul materialelor și articole de construcții  Avînd în vedere diversitatea materialelor și articolelor de construcții, varietatea de probleme legate de starea de conflictualitate a standardelor moldovene cu standardele europene în domeniul materialelor
  Anunţ cu privire la actualizarea componenței comitetului tehnic în domeniul fructe proaspete
    
  Anunţ cu privire la actualizarea componenței comitetului tehnic în domeniul fructe proaspete În scopul alinierii practicilor și activităților comitetelor tehnice naționale la practicile Comitetului European de Standardizare (CEN), avînd în vedere necesitatea examinării periodice a standardelor moldovene din domeniul fructe proaspete,