• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri

  Anunţuri

  Hotărire cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 53 „Comitet de proiect - Tehnologia creșterii animalelor agricole”
    
  În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.1.1 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”...
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul berii
    
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul berii Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, precum și conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile
  Hotărîre cu privire la înlocuirea reprezentantului INS în comitetul tehnic de standardizare
    
  În temeiul Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în conformitate cu cerinţele codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, întru actualizarea informaţiei referitoare
  Hotărîre cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 52 „Covoare și articole din covoare”
    
  În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.1.1 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”...
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”
    
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT  „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”. Institutul Naţional de Standardizare (INS) iniţiază crearea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”...
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Bazele proiectării și calcululul structurilor de construcții (Eurocoduri)”
    
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT  „Bazele proiectării și calcululul structurilor de construcții (Eurocoduri)”. Institutul Naţional de Standardizare (INS) iniţiază crearea comitetului tehnic de standardizare CT...
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul biotehnologie
    
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul biotehnologie Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, precum și conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic în domeniul evaluării bunurilor
    
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic în domeniul evaluării bunurilor Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, Institutul Național de Standardizare (INS) inițiază constituirea unui comitet tehnic în evaluări
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
    
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldoveneStandardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).Avînd în vedere faptul, că în baza cerințelor Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE) au fost
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
    
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Institutul Național de standardizare (INS) a efectuat o analiză a gradului de relevanţă a unei serii
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
    
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Acest principiu este prevăzut în art. 13, alin. 2 al Legii cu privire la standardizarea
  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM
    
  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM. Institutul Național de Standardizare, în corespundere cu prevederile codului de buna practică CPB 1-3:2015 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene...
  Hotărîre cu privire la actualizarea componenței comitetului tehnic CT 32 „Biocombustibili"
    
  Reieșind din angajamentele asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, reieșind din prevederile planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016...
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul industriei covoarelor
    
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul industriei covoarelor Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, precum și conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015
  Hotărîre cu privire la modificarea componenței comitetului tehnic CT 33 „Dispozitive medicale”
    
  Reieșind din angajamentele asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, reieșind din prevederile planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016...
  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM
    
  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM. Institutul Național de Standardizare inițiază procedura de examinare periodică a standardelor moldovene originale conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării...
  Hotărîre cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 50 „Produse de prelucrare a materiei prime vegetale”
    
  Reieșind din angajamentele asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, reieșind din prevederile planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016...
  «« 1 2 3 4 5 »»