• Prima   -  Despre ISM   -  Funcții vacante  -  Funcția vacantă - Operator bază de date (Departament standardizare)

  Funcția vacantă - Operator bază de date (Departament standardizare)

       
   

  A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Departament standardizare

  Funcția vacantă: Operator

  Telefon de contact: 022-905-316

  E-mail: natalia.granatiri@standard.md

  Persoana de contact: Granatîri Natalia, manager bază de date

  Scopul funcţiei: asigurarea procesului de completare și gestionare a bazei de date e-standard cu standarde.

  Atribuțiile de funcție:

  1) completarea și actualizarea bazei de date e-standard cu informațiile necesare;

  2) notificarea către organizațiile europene și internaționale despre standardele europene și internaționale adoptate în calitate de naționale și a proiectelor de standarde moldovenești;

  3) elaborarea foilor informative cu privire la standardele europene, internaționale și interstatale noi pentru Buletinul de Standardizare.

  Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic sau în alt domeniu, în situația în care titularul are experiență în domeniul managementului bazelor de date.

  Experienţă profesională: Se va considera un avantaj experiența în domeniul sistemelor de date.

  Cunoştinţe: Microsoft Office, Internet, limba română și limba rusă obligatoriu, engleza la nivel de comunicare.

  Abilităţi: de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1) cererea de participare la concurs;

  2) copia buletinului de identitate;

  3) copia carnetului de muncă, după caz;

  4) copiile diplomelor de studii;

  5) CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera sau pe adresa de e-mail: natalia.granatiri@standard.md.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 29  06  2018, ora 10°°.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul I, sala de ședințe.

  Data desfășurării concursului:  02  07  2018, ora 10°°. 

  Mod de contestare: depunerea cereri de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informații prin telefon de către ISM). 

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.