• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente

  Noutăți şi evenimente

  SM EN 16992:2017 Competențe ale reprezentanților vamali
  25.10.2017   2812 Accesări     
  Standardul SM EN 16992:2017 Competențe ale reprezentanților vamali este un element-cheie al Codului vamal al UE. Standardul european contribuie
  Standardele europene – garantul calității serviciilor medicale
  09.10.2017   1442 Accesări     
  ISM Vă prezintă materialul informațional „Standardele europene - garantul calității serviciilor medicale”.
  Mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei Mondiale a Dezvoltării Informaționale”
  24.10.2016   2032 Accesări     
  Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua Mondială a Dezvoltării Informaționale”, Institutul de Standardizare din ...
  ISM pune la dispoziția Dvs. broșura „Standarde pentru sisteme de management”
  22.10.2016   2051 Accesări     
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a elaborat materialul informațional Standarde pentru sisteme de
  Buletinul informativ numărul trei al ISM este disponibil!
  06.10.2016   2987 Accesări     
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) prezintă publicația trimestrială nr.3/2016, care are drept obiectiv sporirea transparenței informațiilor
  ISM organizează seminare în contextul „Zilei Mondiale a Standardizării”
  05.10.2016   2686 Accesări     
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) invită toate părțile interesate să participe la seminarele, care vor fi organizate în perioada 10 - 13
  Află primul!
  12.10.2015   4104 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare prezintă publicația electronică INS În cifre
  30.10.2014   5019 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare prezintă publicația electronică INS În cifre
  Anunț cu privire la constituirea unui comitet tehnic În domeniul atestării laboratoarelor de Încercări
  28.10.2014   4580 Accesări     
  Anunț cu privire la constituirea unui comitet tehnic În domeniul atestării laboratoarelor de Încercări
  Institutul Național de Standardizare recompensează fidelitatea clienților săi.
  15.10.2014   5072 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare recompensează fidelitatea clienților săi.
  În atenția utilizatorilor de standarde!
  25.10.2013   5389 Accesări     
  În atenția utilizatorilor de standarde! Avînd în vedere importanța deosebită a standardelor atît în economia globală, cît și în cea națională, Institutul  Național de Standardizare tinde spre asigurarea unui nivel înalt al calității prestării serviciilor. Astfel, în scopul eficientizării procesului de activitate și de prestare a serviciilor Fondului Național de Standarde și întru evitarea unor eventuale divergențe, Institutul Național de Standardizare Vă aduce la cunoștință noul Regulament cu privire la prestarea serviciilor în domeniul standardizării, care poate fi vizualizat aici (link
  Mesaj de felicitare Ziua lucrătorului În justiție
  18.10.2013   8075 Accesări     
  Mesaj de felicitare „Ziua lucrătorului în justiție”                                                                                                               Stimați judecători, procurori, avocați, notari, studenți ai facultăților de drept și tuturor lucrătorilor în domeniul justiției, Institutul Național de Standardizare
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Vehicule rutiere
  17.10.2013   4392 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică „Vehicule rutiere”Neatenția și excesul de viteză la volan provoacă tot mai multe victime in fiecare an. Consecințele acestora pot fi generate de factorul uman (drept urmare a greșelilor mecanice a conducătorilor auto), factorul natural (care, de cele mai dese ori, nu depinde de acțiunile umane și deci, nu poate fi evitat), dar și de factorii de ordin tehnic. În acest context, trebuie să menționăm multitudinea standardelor elaborate pentru fiecare piesă
  Mesaj de felicitare ,,Ziua Mondială a Standardizării
  11.10.2013   5083 Accesări     
  Mesaj de felicitare  ,,Ziua Mondială a StandardizăriiMult stimați colegi,AvÎnd În vedere tendința de integrare europeană și noile provocări, standardizarea reprezintă un element cheie al politicii statului și este importantă pentru contribuția sa majoră la creșterea bunăstării populației, ameliorarea competitivității economiei naționale, facilitarea comerțului, atenuarea schimbărilor climatice etc.  De-a lungul timpului, aceasta a reușit să devină cunoscută pentru rolul său primordial În mediu de afaceri, pentru aportul său la Înregistrarea schimbărilor pozitive, care au reușit să deschidă noi piețe de desfacere și stimulÎnd
  Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării
  10.10.2013   5139 Accesări     
   Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării - 14 octombrie 2013Standardele internaționale asigură schimbări pozitiveÎn prezent, comunitatea internațională se confruntă cu cerințele tot mai Înalte ale pieței mondiale, aflate În permanentă schimbare, precum și cu necesitatea de a găsi soluții eficiente pentru problemele macroeconomice și corelarea acestora cu metodele de diminuarea a impactului schimbărilor climaterice. În acest context, standardele internaționale reprezintă instrumente puternice de realizare a schimbărilor pozitive durabile, prin oferirea unor linii directoare care pot contribui la deschiderea noilor piețe internaționale
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Carne și produse din carne
  10.10.2013   15393 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Carne și produse din carne"      Securitatea alimentară și protecția consumatorilor au devenit unele din obiectivele primordiale ale oricărei țări. ÎntrucÎt pericolele alimentare pot să apară la orice etapă a lanțului alimentar, siguranța produselor poate fi asigurată doar prin efortul comun al tuturor celor care participă la diverse procese din cursul lanțului alimentar. Lanțul valoric al cărnii Începe de la etapa de creștere a animalelor de fermă, astfel, trebuie să existe o
  Anunț privind constituirea unui comitet tehnic În domeniul dispozitivelor medicale
  07.10.2013   4729 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare comunică despre inițiativa unui grup de părți interesate În lucrările de standardizare de a crea un comitet tehnic național de standardizare În domeniul dispozitivelor medicale.  Comitetele tehnice de standardizare sÎnt organisme fără personalitate juridică, create benevol În diverse domenii ale economiei naționale, la propunerea părților interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel național, regional și internațional.  Activitatea acestui comitet tehnic va fi direcționată spre:- examinarea proiectelor standardelor europene, precum și a celor internaționale;- Înaintarea sau examinarea
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Lapte și produse lactate
  03.10.2013   5385 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Lapte și produse lactate"    Din cele mai vechi timpuri, laptele a fost folosit ca aliment principal În hrana diferitelor popoare,ca asirienii, babilonienii, grecii și românii. Acesta este alimentul cel mai complex și mai ușor asimilatde organism, constituind unul din alimentele de bază În nutriția omului Încă de la Începutul vieții.Laptele și produsele obținute din el conțin majoritatea substanțelor nutritive necesare organismuluiÎntr €o proporție echilibrată și sÎnt bine asimilate de către organism. În