• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente

  Noutăți şi evenimente

  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Fibre Textile
  26.12.2013   5864 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Fibre Textile"  Dezvoltarea industriei textile a devenit prioritară după cel de €al doilea război mondial, un accent deosebit punÎndu €se pe fibrele sintetice. Factori circumstanțiali, precum cerințele de piață diversificate, creșterea demografică, dar și evoluția creșterii nivelului de trai și de civilizație la nivel mondial au favorizat instabilitatea mondială a producției de fibre textile. Totuși, fibrele textile se numără printre cele mai utilizate de om pentru Îmbrăcăminte.  În acest context, vă propunem spre achiziție
  Crăciun fericit și La Mulți Ani !
  20.12.2013   5623 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Îmbrăcăminte
  05.12.2013   5486 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Îmbrăcăminte
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Încălțăminte"
  21.11.2013   5837 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Încălțăminte"
  ANUNT modificarea contactelor INS
  13.11.2013   6413 Accesări     
  Anunț privind anchetă publică asupra proiectului standardului moldovean SM Rachiuri. Condiții tehnice generale
  12.11.2013   18492 Accesări     
  Anunț privind anchetă publică asupra proiectului standardului moldovean SM Rachiuri. Condiții tehnice generale
  În atenția utilizatorilor de standarde!
  25.10.2013   5924 Accesări     
  În atenția utilizatorilor de standarde! Avînd în vedere importanța deosebită a standardelor atît în economia globală, cît și în cea națională, Institutul  Național de Standardizare tinde spre asigurarea unui nivel înalt al calității prestării serviciilor. Astfel, în scopul eficientizării procesului de activitate și de prestare a serviciilor Fondului Național de Standarde și întru evitarea unor eventuale divergențe, Institutul Național de Standardizare Vă aduce la cunoștință noul Regulament cu privire la prestarea serviciilor în domeniul standardizării, care poate fi vizualizat aici (link
  Mesaj de felicitare Ziua lucrătorului În justiție
  18.10.2013   10318 Accesări     
  Mesaj de felicitare „Ziua lucrătorului în justiție”                                                                                                               Stimați judecători, procurori, avocați, notari, studenți ai facultăților de drept și tuturor lucrătorilor în domeniul justiției, Institutul Național de Standardizare
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Vehicule rutiere
  17.10.2013   4995 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică „Vehicule rutiere”Neatenția și excesul de viteză la volan provoacă tot mai multe victime in fiecare an. Consecințele acestora pot fi generate de factorul uman (drept urmare a greșelilor mecanice a conducătorilor auto), factorul natural (care, de cele mai dese ori, nu depinde de acțiunile umane și deci, nu poate fi evitat), dar și de factorii de ordin tehnic. În acest context, trebuie să menționăm multitudinea standardelor elaborate pentru fiecare piesă
  Mesaj de felicitare ,,Ziua Mondială a Standardizării
  11.10.2013   5608 Accesări     
  Mesaj de felicitare  ,,Ziua Mondială a StandardizăriiMult stimați colegi,AvÎnd În vedere tendința de integrare europeană și noile provocări, standardizarea reprezintă un element cheie al politicii statului și este importantă pentru contribuția sa majoră la creșterea bunăstării populației, ameliorarea competitivității economiei naționale, facilitarea comerțului, atenuarea schimbărilor climatice etc.  De-a lungul timpului, aceasta a reușit să devină cunoscută pentru rolul său primordial În mediu de afaceri, pentru aportul său la Înregistrarea schimbărilor pozitive, care au reușit să deschidă noi piețe de desfacere și stimulÎnd
  Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării
  10.10.2013   5675 Accesări     
   Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării - 14 octombrie 2013Standardele internaționale asigură schimbări pozitiveÎn prezent, comunitatea internațională se confruntă cu cerințele tot mai Înalte ale pieței mondiale, aflate În permanentă schimbare, precum și cu necesitatea de a găsi soluții eficiente pentru problemele macroeconomice și corelarea acestora cu metodele de diminuarea a impactului schimbărilor climaterice. În acest context, standardele internaționale reprezintă instrumente puternice de realizare a schimbărilor pozitive durabile, prin oferirea unor linii directoare care pot contribui la deschiderea noilor piețe internaționale
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Carne și produse din carne
  10.10.2013   42921 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Carne și produse din carne"      Securitatea alimentară și protecția consumatorilor au devenit unele din obiectivele primordiale ale oricărei țări. ÎntrucÎt pericolele alimentare pot să apară la orice etapă a lanțului alimentar, siguranța produselor poate fi asigurată doar prin efortul comun al tuturor celor care participă la diverse procese din cursul lanțului alimentar. Lanțul valoric al cărnii Începe de la etapa de creștere a animalelor de fermă, astfel, trebuie să existe o
  Anunț privind constituirea unui comitet tehnic În domeniul dispozitivelor medicale
  07.10.2013   5233 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare comunică despre inițiativa unui grup de părți interesate În lucrările de standardizare de a crea un comitet tehnic național de standardizare În domeniul dispozitivelor medicale.  Comitetele tehnice de standardizare sÎnt organisme fără personalitate juridică, create benevol În diverse domenii ale economiei naționale, la propunerea părților interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel național, regional și internațional.  Activitatea acestui comitet tehnic va fi direcționată spre:- examinarea proiectelor standardelor europene, precum și a celor internaționale;- Înaintarea sau examinarea
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Lapte și produse lactate
  03.10.2013   5961 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Lapte și produse lactate"    Din cele mai vechi timpuri, laptele a fost folosit ca aliment principal În hrana diferitelor popoare,ca asirienii, babilonienii, grecii și românii. Acesta este alimentul cel mai complex și mai ușor asimilatde organism, constituind unul din alimentele de bază În nutriția omului Încă de la Începutul vieții.Laptele și produsele obținute din el conțin majoritatea substanțelor nutritive necesare organismuluiÎntr €o proporție echilibrată și sÎnt bine asimilate de către organism. În
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Produse de panificație
  26.09.2013   5441 Accesări     
     Alimentația umană trebuie să fie variată și echilibrată, incluzÎnd cele mai variate produse alimentare. Totodată, produsele de panificație reprezintă unele din cele mai Întrebuințate alimente incluse În consumul zilnic.    Producerea și comercializarea produselor de panificație și a pastelor făinoase sÎnt permise doar În cazul În care acestea corespund cerințelor de compoziție, calitate igienică și organoleptică. Astfel, compoziția acestora trebuie să fie clar definită sub aspectul conținutului În substanțe nutritive, ingrediente, aditivi, contaminanți de orice natură, caracteristici organoleptice, igienico-sanitare și de Întrebuințare,
  Anunț privind solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Națională 2014
  24.09.2013   4963 Accesări     
  Conform art. 10 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, Institutul Național de Standardizare (INS) inițiază elaborarea proiectului Programului de standardizare națională pentru anul 2014 în baza propunerilor părților interesate.  Oricare parte interesată în aplicarea unui standard poate înainta propuneri de adoptare în calitate de standard național. Standardele ce vor fi propuse pentru a fi adoptate trebuie să susțină obiectivele trasate în documentele de politici naționale, să contribuie la implementarea directivelor europene și la eliminarea barierelor tehnice în calea
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura informativă Fructe și legume
  19.09.2013   5620 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă Fructe și legume", destinată producătorilor și distribuitorilor de fructe și legume, precum și organismelor de certificare. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene În domeniul respectiv. Întregul text al standardelor poate fi consultat și achiziționat În Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.  
  ANUNȚ
  11.09.2013   5636 Accesări     
  Stimați vizitatori ai site-lui www.standard.md. Aducem scuze pentru funcționarea inconstantă a site-lui oficial al Institutului Național de Standardizare (INS). Avînd în vedere reorganizarea instituțională a Institutului Național de Standardizare și Metrologie (INSM) și crearea INS, care a preluat funcțiile unui Organism Național de Standardizare (ONS) conform Legii nr. 590 cu privire la Standardizare, actualul institut, responsabil de activitatea de standardizare în Republica Moldova este în proces de modificare a prezentului site.Totodată, ținem să menționăm faptul, că vă vom ține la
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura informativă Ambalaje. Etichete
  10.09.2013   5744 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Ambalaje. Etichete", destinată producătorilor și distribuitorilor de ambalaje și etichete. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene În domeniul respectiv. Întregul text al standardelor poate fi consultat și achiziționat În Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.  
  1 2 »»