• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente

  Noutăți şi evenimente

  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Vehicule rutiere
  17.10.2013   3976 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică „Vehicule rutiere”Neatenția și excesul de viteză la volan provoacă tot mai multe victime in fiecare an. Consecințele acestora pot fi generate de factorul uman (drept urmare a greșelilor mecanice a conducătorilor auto), factorul natural (care, de cele mai dese ori, nu depinde de acțiunile umane și deci, nu poate fi evitat), dar și de factorii de ordin tehnic. În acest context, trebuie să menționăm multitudinea standardelor elaborate pentru fiecare piesă
  Mesaj de felicitare ,,Ziua Mondială a Standardizării
  11.10.2013   4636 Accesări     
  Mesaj de felicitare  ,,Ziua Mondială a StandardizăriiMult stimați colegi,AvÎnd În vedere tendința de integrare europeană și noile provocări, standardizarea reprezintă un element cheie al politicii statului și este importantă pentru contribuția sa majoră la creșterea bunăstării populației, ameliorarea competitivității economiei naționale, facilitarea comerțului, atenuarea schimbărilor climatice etc.  De-a lungul timpului, aceasta a reușit să devină cunoscută pentru rolul său primordial În mediu de afaceri, pentru aportul său la Înregistrarea schimbărilor pozitive, care au reușit să deschidă noi piețe de desfacere și stimulÎnd
  Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării
  10.10.2013   4700 Accesări     
   Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării - 14 octombrie 2013Standardele internaționale asigură schimbări pozitiveÎn prezent, comunitatea internațională se confruntă cu cerințele tot mai Înalte ale pieței mondiale, aflate În permanentă schimbare, precum și cu necesitatea de a găsi soluții eficiente pentru problemele macroeconomice și corelarea acestora cu metodele de diminuarea a impactului schimbărilor climaterice. În acest context, standardele internaționale reprezintă instrumente puternice de realizare a schimbărilor pozitive durabile, prin oferirea unor linii directoare care pot contribui la deschiderea noilor piețe internaționale
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Carne și produse din carne
  10.10.2013   4610 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Carne și produse din carne"      Securitatea alimentară și protecția consumatorilor au devenit unele din obiectivele primordiale ale oricărei țări. ÎntrucÎt pericolele alimentare pot să apară la orice etapă a lanțului alimentar, siguranța produselor poate fi asigurată doar prin efortul comun al tuturor celor care participă la diverse procese din cursul lanțului alimentar. Lanțul valoric al cărnii Începe de la etapa de creștere a animalelor de fermă, astfel, trebuie să existe o
  Anunț privind constituirea unui comitet tehnic În domeniul dispozitivelor medicale
  07.10.2013   4294 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare comunică despre inițiativa unui grup de părți interesate În lucrările de standardizare de a crea un comitet tehnic național de standardizare În domeniul dispozitivelor medicale.  Comitetele tehnice de standardizare sÎnt organisme fără personalitate juridică, create benevol În diverse domenii ale economiei naționale, la propunerea părților interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel național, regional și internațional.  Activitatea acestui comitet tehnic va fi direcționată spre:- examinarea proiectelor standardelor europene, precum și a celor internaționale;- Înaintarea sau examinarea
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Lapte și produse lactate
  03.10.2013   4857 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Lapte și produse lactate"    Din cele mai vechi timpuri, laptele a fost folosit ca aliment principal În hrana diferitelor popoare,ca asirienii, babilonienii, grecii și românii. Acesta este alimentul cel mai complex și mai ușor asimilatde organism, constituind unul din alimentele de bază În nutriția omului Încă de la Începutul vieții.Laptele și produsele obținute din el conțin majoritatea substanțelor nutritive necesare organismuluiÎntr €o proporție echilibrată și sÎnt bine asimilate de către organism. În
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Produse de panificație
  26.09.2013   4347 Accesări     
     Alimentația umană trebuie să fie variată și echilibrată, incluzÎnd cele mai variate produse alimentare. Totodată, produsele de panificație reprezintă unele din cele mai Întrebuințate alimente incluse În consumul zilnic.    Producerea și comercializarea produselor de panificație și a pastelor făinoase sÎnt permise doar În cazul În care acestea corespund cerințelor de compoziție, calitate igienică și organoleptică. Astfel, compoziția acestora trebuie să fie clar definită sub aspectul conținutului În substanțe nutritive, ingrediente, aditivi, contaminanți de orice natură, caracteristici organoleptice, igienico-sanitare și de Întrebuințare,
  Anunț privind solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Națională 2014
  24.09.2013   3963 Accesări     
  Conform art. 10 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, Institutul Național de Standardizare (INS) inițiază elaborarea proiectului Programului de standardizare națională pentru anul 2014 în baza propunerilor părților interesate.  Oricare parte interesată în aplicarea unui standard poate înainta propuneri de adoptare în calitate de standard național. Standardele ce vor fi propuse pentru a fi adoptate trebuie să susțină obiectivele trasate în documentele de politici naționale, să contribuie la implementarea directivelor europene și la eliminarea barierelor tehnice în calea
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura informativă Fructe și legume
  19.09.2013   4567 Accesări     
   Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă Fructe și legume", destinată producătorilor și distribuitorilor de fructe și legume, precum și organismelor de certificare. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene În domeniul respectiv. Întregul text al standardelor poate fi consultat și achiziționat În Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.  
  ANUNȚ
  11.09.2013   4613 Accesări     
  Stimați vizitatori ai site-lui www.standard.md. Aducem scuze pentru funcționarea inconstantă a site-lui oficial al Institutului Național de Standardizare (INS). Avînd în vedere reorganizarea instituțională a Institutului Național de Standardizare și Metrologie (INSM) și crearea INS, care a preluat funcțiile unui Organism Național de Standardizare (ONS) conform Legii nr. 590 cu privire la Standardizare, actualul institut, responsabil de activitatea de standardizare în Republica Moldova este în proces de modificare a prezentului site.Totodată, ținem să menționăm faptul, că vă vom ține la
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura informativă Ambalaje. Etichete
  10.09.2013   4621 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Ambalaje. Etichete", destinată producătorilor și distribuitorilor de ambalaje și etichete. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene În domeniul respectiv. Întregul text al standardelor poate fi consultat și achiziționat În Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.  
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura informativă Industria vitivinicolă
  05.09.2013   5729 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura informativă Industria vitivinicolă", destinată producătorilor și distribuitorilor de vinuri, precum și organismelor de certificare. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene În domeniul respectiv. Întregul text al standardelor poate fi consultat și achiziționat În Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.    
  INS anunță concursul pentru elaborare a identității vizuale a Institutului Național de Standardizare"> INS anunță concursul pentru elaborare a identității vizuale a Institutului Național de Standardizare
  08.08.2013   7376 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare Vă aduce la cunoștință că pe data de 30 august 2013 va avea loc Concursul prin procedura cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de Elaborare a identității vizuale a Institutului Național de Standardizare.  Cu respectarea prevederilor legale În vigoare, INS invită persoane juridice, Întreprinzători individuali și persoane fizice, care activează În domeniul design-ului să participe la concurs.  Oferta urmează a fi depusă direct sau prin poștă la sediul INS, pe adresa: MD 2064, mun. Chișinău, str. E.
  Între 25-26 noiembrie 2013 la Istanbul, Turcia va avea loc simpozionul internațional Efectele standardizării În economia globală
  08.08.2013   4801 Accesări     
  Între 25-26 noiembrie 2013 la Istanbul, Turcia va avea loc simpozionul internațional Efectele standardizării În economia globală, care va Întruni delegații din diverse țări. Institutul de Standardizare din Turcia Își propune desfășurarea acestui eveniment cu scopul de a susține rezistența competitivă a țărilor internaționale, facilitarea muncii pentru ocolirea barierelor tehnice În calea comerțului Între țări și regiuni, pentru dezvoltarea calității vieții a națiunilor precum și sporirea gradului de conștientizare despre utilitatea standardelor a tuturor părților interesate.    În lumina celor expuse, INS
  Premiul ISO 2013
  11.06.2013   5288 Accesări     
  Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a anunțat un nou concurs, Premiul ISO, care va avea loc În cadrul Adunării Generale ISO 2013 În Sankt Petersburg. Obiectivul acestui concurs este de a premia persoana care a avut o contribuție semnificativă la Înțelegerea utilității standardelor sau promovarea implementării acestora Într-un mod care ar răspunde provocărilor globale din prezent.
  Conferința europeană SME and Standardization"> Conferința europeană SME and Standardization
  17.04.2013   5814 Accesări     
  Cine poate participa?Cine poate participa?Cine poate participa?     ·           agenții economici; ·           autoritățile de reglementare; ·           centrele de cercetare; ·           camerele de comerț; ·           mediul academic; ·           organismele naționale și europene de standardizare; ·           alte părți interesate.
  Institutul Național de Standardizare prezintă broșura informativă Vehicule rutiere
  01.04.2013   5373 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă Vehicule rutiere.
  Institutul Național de Standardizare prezintă broșura Jucării. Cerințe de securitate
  14.03.2013   5210 Accesări     
  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă Jucării. Cerințe de securitate
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10