• Prima   -  Biblioteca on-line   -  Pentru cetăţeni

  Pentru cetăţeni

  SM EN 16775:2017 Servicii de expertiză. Cerințe generale pentru serviciile de expertiză
  27.09.2017     
  Materialul informațional prezintă standardul european SM EN 16775:2017 ce contribuie la sporirea calității serviciilor de expertiză.
  SM EN 15565 :2017 Servicii turistice. Cerințe referitoare la programele de formare profesională și calificare a ghizilor turistici
  25.09.2017     
  Materialul informațional prezintă standardul european SM EN 15565:2017 care sprijină libera circulație a serviciilor turistice în statele membre ale UE.
  Standardele europene – Beneficii și oportunități pentru Republica Moldova
  22.09.2016     
  Broșura face referire la impactul economic pozitiv al standardelor pentru RM, ce va favoriza deschiderea Pieței Unice Europene pentru produsele și serviciile autohtone.
  Ambalare modernă – practică și sigură
  09.09.2016     
  Pliantul are scopul de a familiariza agenții economici și consumatorii cu cerințele standardelor privind metodele de ambalare a fructelor și legumelor.
  Ascensoare moderne – siguranță și confort
  09.09.2016     
  Ascensoarele produse conform cerințelor standardelor oferă un design modern și atractiv, sînt mai sigure și comode pentru deplasarea persoanelor.
  Semafoare moderne – siguranță și confort
  09.09.2016     
  Oferă practici și soluții moderne privind utilizarea standardelor în scopul îmbunătățirii procesului de traversare a pietonilor și vehiculelor la intersecții.
  Introducere în standarde
  10.09.2015     
    Introducere în standarde     Introducere în standarde (PDF)