• Prima   -  Biblioteca on-line   -  Pentru cetăţeni

  Pentru cetăţeni

  Materialul informațional „Standardizarea și asigurarea calității educației non-formale”
  29.12.2016     
  Broșura face referire la importanța și beneficiile standardelor atât pentru reprezentanții centrelor de instruire a limbilor străine, cât și pentru cursanți.
  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Standarde pentru toți
  27.12.2016     
  ODD reprezintă un set de obiective pentru combaterea sărăciei, protejarea planetei, precum și asigurarea un mediu sănătos pentru întreaga populație.
  Jucării inteligente pentru fiecare vârstă
  26.12.2016     
  Pliantul conține tipurile de jucării și jocurile destinate diferitor vârste ale copiilor pentru a oferi siguranță în timpul activităților.
  Înconjurați de standarde
  20.12.2016     
  Această broșură este destinată publicului larg în scopul de a conștientiza cum pot influența standardele activitatea acestuia în viața cotidiană.
  Standardele europene contribuie la protecția drepturilor consumatorilor
  22.11.2016     
  Reflectă importanța standardelor privind protecției drepturilor consumatorilor, stabilind anumite cerințe pentru protecția acestora.
  Standardele europene – Beneficii și oportunități pentru Republica Moldova
  22.09.2016     
  Broșura face referire la impactul economic pozitiv al standardelor pentru RM, ce va favoriza deschiderea Pieței Unice Europene pentru produsele și serviciile autohtone.
  Ambalare modernă – practică și sigură
  09.09.2016     
  Pliantul are scopul de a familiariza agenții economici și consumatorii cu cerințele standardelor privind metodele de ambalare a fructelor și legumelor.
  Ascensoare moderne – siguranță și confort
  09.09.2016     
  Ascensoarele produse conform cerințelor standardelor oferă un design modern și atractiv, sînt mai sigure și comode pentru deplasarea persoanelor.
  Semafoare moderne – siguranță și confort
  09.09.2016     
  Oferă practici și soluții moderne privind utilizarea standardelor în scopul îmbunătățirii procesului de traversare a pietonilor și vehiculelor la intersecții.
  Standardele internaționale ISO și consumatorul
  08.08.2016     
  Prin intermediul acestei broșuri, ISO explică în detaliu rolul implicării consumatorilor în activitatea de standardizare.
  Raport anual al Institutului Național de Standardizare 2015
  15.07.2016     
  Raportul are drept scop elucidarea reușitelor, provocarilor și obiectivelor atinse de către INS în anul 2015.
  Standardizarea europeană susține siguranța copiilor
  14.06.2016     
  Broșura conține informații cu privire la beneficiile implementării standardelor europene privind siguranța copiilor.
  Cursuri de instruire 2016
  15.02.2016     
  Materialul informativ include informații generale despre ofertele de instruire propuse de INS pentru anul 2016.