• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri

  Anunţuri

  Anunţ cu privire la solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Naţională 2019
  15.11.2018     
  Conform art. 10 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2019, inclusiv în baza propunerilor părţilor interesate. Oricare parte interesată în
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect –Externalizarea serviciilor”
  13.11.2017     
  Comitetul tehnic își va desfășura activitatea în conformitate cu regulile de standardizare națională și va avea ca sarcină examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului internațional SM ISO 37500:2017 Ghid privind externalizarea, în scopul aprobării acesteia.
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul serviciilor de consultanță în management
  10.11.2017     
  Sarcina pentru care se crează comitetul tehnic este examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului internațional SM ISO 20700:2017 „Linii diirectoare pentru servicii de consultanță în management”, în scopul aprobării acesteia.
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect –Distilarea produselor petroliere la presiune atmosferică”
  07.11.2017     
  Comitetul tehnic își va desfășura activitatea în conformitate cu regulile de standardizare națională și va avea ca sarcină examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului american SM ASTM D86:2017...
  Anunţ cu privire la solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Naţională 2018
  07.11.2017     
  Standardele ce vor fi propuse pentru a fi adoptate trebuie să susţină obiectivele trasate în documentele de politici naţionale, să contribuie la implementarea directivelor europene şi la eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului, urmând ...
  Hotărâre cu privire la modificarea unor Hotărâri
  03.11.2017     
  Hotărârea poate fi descărcată aici.
  Hotărâre cu privire la realizarea Programului de Standardizare Naţională pentru anul 2017
  02.11.2017     
  Hotărârea poate fi descărcată aici.
  Hotărâre cu privire la realizarea Programului de Standardizare Naţională pentru anul 2017
  02.11.2017     
  Hotărârea poate fi descărcată aici.
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 55 „Bere”
  25.11.2016     
  În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.1.1 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării.
  Anunţ cu privire la solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Naţională 2017
  17.11.2016     
  Conform art. 10 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2017, inclusiv în baza propunerilor părţilor interesate.
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”
  14.11.2016     
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază crearea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”, în scopul elaborării standardului moldovenesc pentru indicatoare kilometrice, luînd în considerare experiența altor țări în fabricarea acestora.
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 54 „Eurocoduri"
  03.11.2016     
  Reieșind din prevederile planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014), a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 12 noiembrie 2014...
  Anunţ cu privire la elaborarea unui nou proiect de standard internațional ISO/IEC 17021-9 ,,Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organisme care efectuează auditul și certificarea sistemelor de management. Partea 9: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management anti-mită”
  27.11.2015     
  Institutul Naţional de Standardizare (INS) este membru corespondent al ISO și este antrenat în activitatea de standardizare la nivel internațional. Astfel, Vă anunțăm că comitetul tehnic internațional ISO/CASCO a lansat procedura de vot cu privire la elaborarea unui nou proiect de
  Anunţ privind solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Naţională 2016
  26.11.2015     
  Anunţprivind solicitarea propunerilor pentru elaborareaProgramului de Standardizare Naţională 2016.  Conform art. 10 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, Institutul Naţional de Standardizare (INS) iniţiază elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2016 în baza propunerilor părţilor