• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești și interstatale din domeniul industriei alimentare
  28.01.2019     
  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologiei
  09.01.2019     
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologieiAutoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale
  23.01.2018     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  28.01.2015     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificareInstitutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în domeniile sistemelor și componentelor mecanice de uz general, energeticii și transmisiei căldurii, vehiculelor rutiere, ceasornicăriei, instalațiilor pentru manipularea materialelor, ambalajelor È™i distribuirii mărfurilor, industriei cauciucului È™i materialelor plastice pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde în domeniul tipografic
  22.01.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde în domeniul tipografic
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde
  22.01.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde