• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unui standard conflictual
  08.10.2018     
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unui standard conflictual Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN/CENELEC și internaționale ISO, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici. La solicitarea Aeroportului Internațional Chișinău, precum
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tehnologiei creșterii animalelor agricole
  31.10.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru izolațiile termice din materiale minerale sau organice (polimeri)
  27.10.2017     
  Astfel, la data de 01.10.2017 vor fi anulate 22 standarde moldovenești din domeniul izolațiilor termice din materiale minerale sau organice (polimeri)...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui
  18.10.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din alimentar
  18.10.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din alimentar Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat...
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  02.10.2013     
   Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor interstatale adoptate prin metoda de ratificare Avînd în vedere gradul sporit de depășire tehnologică și legală a subiectelor unor standarde naționale ("vîrsta" medie fiind de 35 de ani), precum și lipsa aplicabilității practice a acestora, Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde în domeniul documentației de comerț exterior și a industriei fotografice și cinematografice, pe care le consideră pasibile de anulare. Asupra propunerii de anulare a acestor standarde poate face observații