• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei
  07.11.2019     
  Autoritatea centrală de metrologie întreprinde acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML)
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei
  09.11.2018     
  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul produselor vinicole
  28.11.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul construcțiilor
  13.11.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru materiale textile, țesături, acoperitoare textile de sol
  10.11.2017     
  Având în vedere potențialul de dezvoltare și ritmurile de creștere a industriei textile și a exporturilor acestor produse (11,45% din totalul de exporturi ale Republicii Moldova), ISM consideră relevantă fortificarea tehnologiilor...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru încălțăminte
  10.11.2017     
  Având în vedere potențialul de dezvoltare și ritmurile de creștere a industriei de încălțăminte și a exportului acesteia, ISM consideră relevantă fortificarea tehnologiilor și practicillor prin aplicarea standardelor internaționale și europene corespunzătoare.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  24.11.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești. Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei și să nu fie în contradicție sau să dubleze prevederile legislației sectoriale. Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  24.11.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești. Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Comitetul tehnic CT 1 ,, Biblioteconomie. Informare. Documentare” a efectuat o analiză...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali
  01.11.2016     
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi tehnologiei.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  30.11.2015     
  Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi tehnologiei. La fel, standardele moldovene trebuie să fie relaționate cu prevederile actuale ale legislației și cu evoluțiile economice, industriale sau social-politice. Corpul de standarde naționale reflectă indirect gradul de dezvoltare al industriei naționale și progresul atins de aceasta în competiția economică globală.
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  24.11.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  05.11.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul industriei ceasurilor
  27.11.2013     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul industriei ceasurilor
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  13.11.2013     
  Anchetă publică  asupra propunerilor de anulare a standardelor interstatale adoptate prin metoda de ratificareInstitutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde în domeniul minereurilor metalifere, pe care le consideră pasibile de anulare. Propunerea de anulare vine avînd în vedere lipsa în Republica Moldova a industriei extractive de minereuri metalifere și, respectiv, a aplicabilității practice a acestor standarde.Prin aplicabilitate practică se înțelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic de
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul metalelor și elementelor rare
  13.11.2013     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul metalelor și elementelor rare
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul explorării spațiului cosmic
  07.11.2013     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul explorării spațiului cosmic