• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul produselor alimentare
  08.12.2017     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul produselor alimentare Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani. 
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul tutunului
  27.12.2016     
  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul laptelui
  27.12.2016     
  Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru cerințe din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare
  23.12.2016     
  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE...
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru metode de încercări din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare
  23.12.2016     
  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  20.12.2016     
  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Acestea nu trebuie să conțină prevederi conflictuale cu standardele europene și cu reglementările naționale în vigoare.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  20.12.2016     
  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde din domeniul veterinar
  07.12.2015     
  Standardele sînt documente care trebuie în permanență să reflecte stadiul tehnicii și să nu contravină legislației în vigoare. În special, art. 13 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare cu modificările și completările ulterioare, stabilește că standardele
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul mașinilor industriale
  03.12.2015     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul mașinilor industriale
  Anunț privind anularea unor standarde
  30.12.2013     
  Anunț privind anularea unor standarde