• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologiei
  26.04.2019     
  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru produse de panificație și paste făinoase
  18.04.2017     
  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru miere
  18.04.2017     
  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  25.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldoveneRepublica Moldova trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și materializate în prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  18.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Acest principiu este prevăzut în art. 13, alin. 2 al Legii cu privire la standardizarea
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  18.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Institutul Național de standardizare (INS) a efectuat o analiză a gradului de relevanţă a unei serii
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  30.04.2015     
  Institutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.  Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde al INS și este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică, pînă
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  07.04.2015     
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale  adoptate prin metoda de ratificare Institutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în domeniile sistemelor și componentelor mecanice de uz general ș.a. pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic.După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde