• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului
  25.05.2018     
  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniile industriei naționale
  25.05.2018     
  Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție
  25.05.2018     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție...
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic
  16.05.2018     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniile industriei
  03.05.2018     
  Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul construcțiilor și materialelor de construcții
  03.05.2018     
  Angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 „Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului
  03.05.2018     
  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii
  22.05.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 ,,Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul agroalimentar
  17.05.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul agroalimentar...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul industrial
  17.05.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul industrial Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul electronic și industrial general
  17.05.2016     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul electronic și industrial general...
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  12.05.2015     
  Anunț de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde al INS și este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  17.05.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde în domeniul metalelor și aliajelor, dispozitive electronice cu vid, linii automatizate, producerea strungurilor etc. pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic.După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  17.05.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde în domeniul produselor minerale, microelectronicii, automatizării etc. pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic.După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare.Asupra
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  17.05.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde în domeniul vehiculelor rutiere, metalurgiei, automatizării etc. pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic.După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare.Asupra