• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului conflictual din domeniul managementului siguranței produselor alimentare
  05.06.2019     
  Conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul berii
  28.06.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale
  27.06.2017     
  La data de 18.07.2014, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 600 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase...
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali
  16.06.2017     
  La data de 26.04.2012, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 268 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
  12.06.2017     
  ...Întru executarea acestei hotărâri au fost elaborat şi adoptat de către Ministerul Economiei Ordinul nr.3 din 14.01.2017, cu lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică ,,Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate
  09.06.2017     
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare
  06.06.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice
  06.06.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tutunului și a produselor din tutun
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tutunului și a produselor din tutun Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  27.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Comitetul tehnic de standardizare CT 45 ...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  17.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Republica Moldova trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate prin Acordul de Asociere RM – Uniunea Europeană și materializate în prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru
  Anunţ privind intenția anulării standardului moldovean
  10.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardului moldovean  Institutul Naţional de Standardizare (INS) urmărind necesitatea examinării periodice a standardelor moldovene originale, avînd în vedere Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii după cum a fost modificată
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  02.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldoveneStandardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).Avînd în vedere faptul, că în baza Directivei (CE) nr. 98/56/CE a Consililului din 20 iulie
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  23.06.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  23.06.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare