• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei
  19.07.2019     
  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor moldovenești conflictuale în domeniul construcțiilor
  17.07.2018     
  Ținînd cont de obligațiile asumate de Republica Moldova privind Acordul de Asociere potrivit căruia sunt necesare acțiuni pentru asigurarea implementării efective a legislației transpuse ...
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde privind produsele alimentare, contrare legislației sectoriale
  18.07.2017     
  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde din domeniul produselor cosmetice, contradictorii cu legislația în vigoare
  05.07.2017     
  Urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană,
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul ferestrelor și ușilor
  03.07.2017     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare.
  15.07.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.Propunerea
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare.
  15.07.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.Propunerea
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare.
  15.07.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificareInstitutul  Naţional  de  Standardizare  (INS)  a  identificat  o  serie  de  standarde  în  diverse  domenii,  pentru  care  a  iniţiat  anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale
  02.07.2014     
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale