• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția anulării unor standarde ASTM
  30.08.2017     
  Pe parcursul ultimilor 3 ani ISM a adoptat 38 de standarde ASTM. Conform Memorandumului de înțelegere dintre ASTM și ISM, standardele nu pot fi adoptate ca naționale dacă nu sunt traduse în limba română.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei
  25.08.2017     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei 
  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii
  21.08.2017     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, prin semnarea Acordului de Asociere
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei
  18.08.2017     
  Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru ascensoare
  17.08.2017     
  La data de 20.01.2016, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr. 8 ”Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”, publicată la 29.01.2016 în Monitorul Oficial. Această Hotărîre transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului moldovenesc pentru uleiul volatil de lavandă
  16.08.2017     
  Deasemenea, regulile de standardizare națională nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul construcțiilor
  04.08.2017     
  Astfel, la data de 15.09.2017 vor fi anulate 31 standarde moldovenești din domeniul pardoselilor, acoperitoarelor de podea, sistemelor de încălzire, canalizare și hidroizolare, conflictuale cu alte circa 70 standarde europene.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale
  12.08.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  26.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstataleadoptate prin metoda de ratificareReieșind din angajamentele față de organizațiile de standardizare europeană, precum și ținînd cont de prevederile documentelor naționale de politici, Institutul Național de Standardizare (INS) trebuie
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  26.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstataleadoptate prin metoda de ratificareInstitutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  24.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificareReieșind din angajamentele față de organizațiile de standardizare europene, precum și ținînd cont de prevederile documentelor naționale de politici, Institutul Național de Standardizare (INS) trebuie
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor moldovene și a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  24.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a standardelor moldovene și a aplicării unor standarde interstataleadoptate prin metoda de ratificareReieșind din angajamentele față de organizațiile de standardizare europene, precum și ținînd cont de prevederile documentelor naționale de politici, Institutul Național
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  01.08.2014     
  Institutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în domeniul producerii strungurilor pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde al INS și este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică,