• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic
  05.09.2019     
  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardelor moldovenești pentru coduri de bare ITF
  11.09.2017     
  La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardelului moldovenesc SM 273:2012 „Vişine şi cireşe uscate. Condiţii tehnice”
  11.09.2017     
  În acest context, ISM a decis inițierea anulării standardului moldovenesc SM 273:2012 „Vişine şi cireşe uscate. Condiţii tehnice”, care este conflictual cu standardele internaționale...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene în domeniul covoarelor
  28.09.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene în domeniul covoarelor Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Comitetul tehnic CT 52 ,, Comitet de proiect - Covoare și articole din
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul metrologiei
  19.09.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul metrologiei În contextul implementării măsurilor de aliniere a infrastructurii și practicilor din domeniul metrologiei la practicile europene, inclusiv în suportul
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul alimentar
  06.09.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul alimentar Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat... Examinarea
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  18.09.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  18.09.2014     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare