• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

    Propuneri de anulare a standardelor

    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei
    07.11.2019     
    Autoritatea centrală de metrologie întreprinde acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML)
    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic
    05.09.2019     
    Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național
    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei
    19.07.2019     
    Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
    Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului conflictual din domeniul managementului siguranței produselor alimentare
    05.06.2019     
    Conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia
    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologiei
    26.04.2019     
    Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
    Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești și interstatale din domeniul industriei alimentare
    28.01.2019     
    Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național
    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologiei
    09.01.2019     
    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologieiAutoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ