• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

    Propuneri de anulare a standardelor

    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologiei
    09.01.2019     
    Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologieiAutoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor