• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul ferestrelor și ușilor
  03.07.2017     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul berii
  28.06.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale
  27.06.2017     
  La data de 18.07.2014, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 600 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase...
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali
  16.06.2017     
  La data de 26.04.2012, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 268 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
  12.06.2017     
  ...Întru executarea acestei hotărâri au fost elaborat şi adoptat de către Ministerul Economiei Ordinul nr.3 din 14.01.2017, cu lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică ,,Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate
  09.06.2017     
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare
  06.06.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice
  06.06.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii
  22.05.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 ,,Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru produse de panificație și paste făinoase
  18.04.2017     
  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru miere
  18.04.2017     
  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale
  31.03.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic
  31.03.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru uleiuri vegetale
  14.03.2017     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru uleiuri vegetale. Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru gemuri, jeleuri, piureuri şi alte produse similare
  14.03.2017     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru gemuri, jeleuri, piureuri şi alte produse similare Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii
  14.03.2017     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 ,,Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani. 
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul tutunului
  27.12.2016     
  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul laptelui
  27.12.2016     
  Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru cerințe din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare
  23.12.2016     
  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE...
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru metode de încercări din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare
  23.12.2016     
  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE...
  «« 1 2 3 4 5 6 »»