• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția anulării unor standarde ASTM
  30.08.2017     
  Pe parcursul ultimilor 3 ani ISM a adoptat 38 de standarde ASTM. Conform Memorandumului de înțelegere dintre ASTM și ISM, standardele nu pot fi adoptate ca naționale dacă nu sunt traduse în limba română.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei
  25.08.2017     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei 
  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii
  21.08.2017     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, prin semnarea Acordului de Asociere
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei
  18.08.2017     
  Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru ascensoare
  17.08.2017     
  La data de 20.01.2016, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr. 8 ”Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”, publicată la 29.01.2016 în Monitorul Oficial. Această Hotărîre transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului moldovenesc pentru uleiul volatil de lavandă
  16.08.2017     
  Deasemenea, regulile de standardizare națională nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul construcțiilor
  04.08.2017     
  Astfel, la data de 15.09.2017 vor fi anulate 31 standarde moldovenești din domeniul pardoselilor, acoperitoarelor de podea, sistemelor de încălzire, canalizare și hidroizolare, conflictuale cu alte circa 70 standarde europene.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde privind produsele alimentare, contrare legislației sectoriale
  18.07.2017     
  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde din domeniul produselor cosmetice, contradictorii cu legislația în vigoare
  05.07.2017     
  Urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană,
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul ferestrelor și ușilor
  03.07.2017     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul berii
  28.06.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale
  27.06.2017     
  La data de 18.07.2014, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 600 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase...
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali
  16.06.2017     
  La data de 26.04.2012, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 268 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
  12.06.2017     
  ...Întru executarea acestei hotărâri au fost elaborat şi adoptat de către Ministerul Economiei Ordinul nr.3 din 14.01.2017, cu lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică ,,Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate
  09.06.2017     
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare
  06.06.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice
  06.06.2017     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii
  22.05.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 ,,Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru produse de panificație și paste făinoase
  18.04.2017     
  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru miere
  18.04.2017     
  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene.
  «« 1 2 3 4 5 6 »»