• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul metrologiei
  19.09.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul metrologiei În contextul implementării măsurilor de aliniere a infrastructurii și practicilor din domeniul metrologiei la practicile europene, inclusiv în suportul
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul alimentar
  06.09.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul alimentar Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat... Examinarea
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale
  12.08.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tutunului și a produselor din tutun
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tutunului și a produselor din tutun Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  27.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Comitetul tehnic de standardizare CT 45 ...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  17.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Republica Moldova trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate prin Acordul de Asociere RM – Uniunea Europeană și materializate în prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru
  Anunţ privind intenția anulării standardului moldovean
  10.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardului moldovean  Institutul Naţional de Standardizare (INS) urmărind necesitatea examinării periodice a standardelor moldovene originale, avînd în vedere Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii după cum a fost modificată
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  02.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldoveneStandardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).Avînd în vedere faptul, că în baza Directivei (CE) nr. 98/56/CE a Consililului din 20 iulie
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul agroalimentar
  17.05.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul agroalimentar...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul industrial
  17.05.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul industrial Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul electronic și industrial general
  17.05.2016     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul electronic și industrial general...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  25.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldoveneRepublica Moldova trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și materializate în prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  18.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Acest principiu este prevăzut în art. 13, alin. 2 al Legii cu privire la standardizarea
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  18.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Institutul Național de standardizare (INS) a efectuat o analiză a gradului de relevanţă a unei serii
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde din domeniul veterinar
  07.12.2015     
  Standardele sînt documente care trebuie în permanență să reflecte stadiul tehnicii și să nu contravină legislației în vigoare. În special, art. 13 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare cu modificările și completările ulterioare, stabilește că standardele
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul mașinilor industriale
  03.12.2015     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul mașinilor industriale
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  30.11.2015     
  Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi tehnologiei. La fel, standardele moldovene trebuie să fie relaționate cu prevederile actuale ale legislației și cu evoluțiile economice, industriale sau social-politice. Corpul de standarde naționale reflectă indirect gradul de dezvoltare al industriei naționale și progresul atins de aceasta în competiția economică globală.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  26.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstataleadoptate prin metoda de ratificareReieșind din angajamentele față de organizațiile de standardizare europeană, precum și ținînd cont de prevederile documentelor naționale de politici, Institutul Național de Standardizare (INS) trebuie
  «« 1 2 3 4 5 6 7 »»