• Prima   -  Servicii   -  Academia Standardizării   -  Materiale didactice

  Materiale didactice

  Ghidul organizațiilor pentru protecția consumatorilor
  14.04.2017     
  Ghidul are scopul de a prezenta importanța participării organizațiilor pentru protecția consumatorilor la activitatea de standardizare.
  Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă
  13.04.2017     
  Prezentarea conține informații cu privire la metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.
  Sistemul de Management al Calității. Considerații generale
  13.04.2017     
  Prezentarea conține informații cu privire la principiile Sistemului de Management al Calității, precum și avantajele obţinute în urma implementării SMC.
  Asigurarea calității serviciilor de instruire
  13.04.2017     
  Prezentarea conține informații cu privire la asigurarea calității serviciilor de instruire, precum și prevederile standardului internațional SM ISO 29990:2016.
  Standardele pentru Sistemul de management
  15.03.2017     
  Prezentarea conține informații despre sistemul de management al calității (SMC) și avantajele obținute în urma implementării SMC.
  Activitatea de Standardizare la nivel național
  15.03.2017     
  Prezentarea conține informații cu privire la principiile standardizării și beneficiile implementării standardelor.
  Ghid pentru învățămîntul superior
  28.02.2017     
  Ghidul conține întrebări și răspunsuri, studii de caz despre modul în care au fost predate standardizarea în instituțiile de învățământ la nivel european.
  Standardizarea. Aspecte fundamentale
  28.02.2017     
  Prezentarea conține informații cu privire la rolul și beneficiile standardelor, cum are loc procesul de standardizare, relația dintre standarde și dreptul de autor etc.
  Ghidul membrului comitetului tehnic. Primii pași în activitatea de standardizare
  28.02.2017     
  Ghidul oferă o viziune clară asupra organizării activității comitetelor tehnice de standardizare din Republica Moldova.
  Suport de curs în domeniul standardizării
  28.02.2017     
  INS a elaborat un suport de curs în domeniul standardizării în cadrul proiectului FHI 360 „Informarea publicului larg și a părților interesate referitor la standardele adoptate în cadrul DCFTA”, finanțat de USAID, în care INS beneficiază de asistența CRPE în ceea ce ține de creșterea gradului de conștientizare a importanței standardelor europene și consolidarea capacităților mediului academic în vederea utilizării standardelor europene în procesul de învățământ.