• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Abordarea provocărilor legate de rezervele de apă - trebuie sa acționăm acum!

  Abordarea provocărilor legate de rezervele de apă - trebuie sa acționăm acum!

       
   28.08.2013    7502 Accesări    

   

  Abordarea provocărilor legate de rezervele de apă - trebuie sa acționăm acum!

   

  De obicei, atunci cînd există suficiente rezerve de apă - accesul nelimitat la acestea este perceput ca ceva firesc, iar atunci cînd există un deficit de apă - devine prioritatea noastră numărul unu. Nu există cale de mijloc atunci cînd vorbim despre accesul la resursele de apă. Probabil, acest fapt se datorează necesităților noastre fiziologice, luînd în considerare că putem supraviețui fără apă doar cîteva zile. Creșterea considerabilă a numărului populației și schimbarea drastică a climei accentuează problema diminuării rezervelor de apă și mai mult.

  În prezent, peste 900 milioane de oameni nu au acces la apă potabilă, iar 1,5 milioane de copii sub cinci ani mor în fiecare an din cauza afecțiunilor cauzate de apa contaminată și lipsa salubrității. Totodată, se estimează că alimentarea cu apă potabilă, asigurarea salubrității și respectarea igienei ar putea preveni cel puțin 9% din numărul afecțiunilor și decesurilor înregistrate la nivel mondial. Mizele sînt mari, iar unele dintre cele mai afectate țări nu dispun de mijloace și resurse necesare pentru a face față provocărilor legate de apă.

  În anul 2010 Consiliul Organizației Internaționale de Standardizare (ISO), recunoscînd importanța acestor probleme, și-a pus întrebarea: „Cum ar putea ISO să contribuie la soluționarea provocărilor globale legate apă?". Aceasta i-a determinat pe toți membrii ISO să-și pună aceiași întrebare, să revizuie acțiunile pe care deja le întreprind pentru a soluționa această problemă la nivel național, precum și modalitățile de utilizare a experienței și a rezultatelor eforturilor depuse în acest sens a altor organizații internaționale.

  A fost creat un grup de lucru ISO care avea drept scop examinarea rezultatelor obținute. Acesta a înaintat propunerea de a îmbunătăți relațiile de colaborare dintre membrii ISO, precum și orientarea spre noi domenii și organizarea unui seminar de lucru pe tema rezervelor de apă. Acest seminar a avut loc în perioada 25 - 26 iulie, 2013 în orașul Kobe, Japonia, unde au fost abordate diverse subiecte, printre care: tehnologiile și serviciile pentru tratarea apei uzate și salubrizarea; gestionarea sustenabilă a resurselor de apă și viabilitatea comunităților și gestionarea riscurilor și a situațiilor de criză. Forumul a fost organizat împreună cu Sewage Works Exhibition (Expoziția Epuratoarelor) din Kobe, care reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente la nivel mondial în acest domeniu, întrunind aproximativ 150 de participanți. În cadrul acestuia au fost generate 100 de idei, care au fost grupate în 14 categorii. Cele mai importante cinci domenii dintre acestea sînt:

   

  1.      Abordarea aspectelor generale privind pierderile și scurgerile de apă, inclusiv tehnologii pentru economisirea apei, aspecte privind eficiența managementului rezervelor de apă, precum și aspectele economice ale acestuia, standarde pentru gestionarea presiunii, puterea hidraulică și alte aspecte privind diminuarea pierderilor.

   

  2.      Standarde pentru reutilizarea apei, inclusiv pentru reutilizarea apelor uzate epurate (întrebuințate la irigații și la alte lucrări de îmbunătățiri funciare), reciclarea apei, linii directive pentru implicarea publicului larg, echipament pentru reutilizarea apei și cele mai relevante standarde în domeniu.

   

  3.      Standarde pentru producerea și utilizarea nămolurilor, cum ar fi linii directive pentru formarea nămolului de canalizare, rezultat în urma tratării apelor reziduale, informarea și sensibilizarea publicului larg, elaborarea standardelor pentru gestionarea nămolurilor, referitoare la producerea biogazului, bioplasticului și a mineralelor din reziduurile lichide.

   

  4.      Standarde pentru managementul apelor pluviale, care abordează diverse aspecte, cum ar fi: sistemele de avertizare și măsuri de combatere, planificarea urbană, cartografierea pericolelor și managementul riscurilor de sănătate.

   

  5.      Gestionarea rezervelor de apă, inclusiv metodele de prevenire, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă, managementul tehnic al resurselor de apă, implementarea instrumentelor decizionale, monitorizarea indicilor de performanță și metodele de măsurare.

   

  În urma acestui seminar lucrativ, mai mulți membri ISO s-au mobilizat pentru a aborda unele dintre aceste subiecte la nivel național, iar unii au propus chiar și subiecte noi pentru programul de lucru al ISO. Ulterior, propunerile parvenite au fost examinate și dezvoltate ulterior de către experții care fac parte din Grupul Operativ în domeniul resurselor de apă al Consiliului Tehnic de Administrație ISO.

   

   

  Sursa: ISO Focus +, Volumul 4, nr. 7, 2013