• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Atenție €“ un mesaj pentru toți

  Atenție €“ un mesaj pentru toți

       
   03.09.2013    6323 Accesări    

   

  Atenție - un mesaj pentru toți

   

  Turnați apă foarte fierbinte într-un recipient de sticlă și acesta explodează. Vă conectați telefonul Dvs. la sursa de energie și un cablu defect produce un incendiu. Erorile în timpul procesului de producție sau diferențele existente între reglementări, pot duce la fabricarea produselor care trebuie să fie retrase de pe piață, reprezentînd un pericol pentru consumatori. Așa cum produsele fabricate în diferite țări ale lumii tot mai mult se regăsesc pe piețele locale, este foarte important ca toate statele să poată armoniza procedurile și partaja informațiile referitoare la retragerea produselor de pe piață, în scopul protejării consumatorilor din toată lumea.

   

  Pentru a sprijini eforturile țărilor în vederea realizării acestui obiectiv, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a publicat recent un standard, pentru a ajuta organizațiile să urmeze cele mai bune practici în situații de retragere de pe piață a produselor neconforme.

   

  Standardul internațional ISO 10393:2013, Retragerea produselor de consum - Linii directoare pentru furnizori:

  • aliniază practicile de retragere a produselor neconforme la nivel mondial;
  • oferă un limbaj global de comunicare;
  • stabilește un set unic de reguli pentru țările dezvoltate și în curs de dezvoltare;
  • protejează consumatorii.

   

  Standardul oferă linii directoare practice pentru furnizori, referitoare la retragerea bunurilor de consum, precum și la alte acțiuni corective, cum ar fi: restituirea, schimbarea părților defecte, repararea, înlocuirea, distrugerea și anunțul public. Totodată, acesta oferă informații utile și alte instrumente pe care furnizorii le pot utiliza în elaborarea unui program pentru retragerea produsului neconform, ajutîndu-i să:

  • realizeze retragerea produselor neconforme de piață în termeni și cu costuri minime;
  • reducă riscurile legale și de imagine;
  • reducă riscurile de sănătate sau securitate a consumatorilor.

   

   

   

   Principalii factori motivaționali

  Standardul internațional ISO 10393 a fost elaborat de către comitetul de proiect ISO/PC 240 Retragerea produsului. Printre participanți se numără atît țările dezvoltate cît și cele în curs de dezvoltare, precum Australia, Canada, Chile, China, Japonia, Malaezia, Rusia și Statele Unite ale Americii. S-au depus eforturi pentru a armoniza acest standard cu alte standarde de siguranță a produselor elaborate de către comitetele ISO, inclusiv ISO/PC 243 Siguranța produselor de consum și ISO/PC 246 Instrumente împotriva contrafacerilor.

  De la bun început, cel mai important factor motivant a fost asigurarea protecției consumatorilor la nivel mondial. În acest context, conștientizăm faptul că afacerile locale se extind pe piața mondială, precum și avantajele concurențiale furnizate de către standardele internaționale care pot fi oferite antreprenorilor. Astfel, este nevoie de linii directoare internaționale care vor putea fi implementate și respectate de către toate țările, în orice domeniu al industriei. 

   

  Patru caracteristici cheie ale standardului internațional ISO 10393

  Cele patru caracteristici principale ale standardului ISO 10393 scot în evidență caracterul practic și eficiența acestuia:

  • standardul se aplică tuturor produselor de larg consum, cu excepția produselor alimentare, a  medicamentelor și mașinilor, respectînd reglementările locale pentru a evita orice conflict cu prevederile legale sau cu cerințelor standardelor;
  • împreună cu standardul internațional ISO 10377 Siguranța produselor de consum - Linii directoare pentru furnizori, acesta oferă producătorilor o schemă specială care indică acțiunile necesare de a fi întreprinse, de la etapa de proiectare pînă la cea de plasare pe piață a produsului, sau începînd cu etapa de pre-lansare a produsului și finisînd cu etapa după introducerea produsului pe piață;
  • acesta unifică standardele asemănătoare existente în multe țări într-un set unic de standarde globale orientative;
  • standardul ISO 10393 juxtapune cele mai bune practici globale curente în scopul furnizării celor mai noi linii directoare.

   

  Standardul internațional ISO 10393 oferă linii orientative pentru toată lumea, fie pentru țările dezvoltate, fie pentru cele în curs de dezvoltare. Acesta contribuie la suportul competitivității prin punerea la dispoziție a unui ghid orientativ pe care producătorii îl pot urma. Astfel, siguranța produselor poate fi acum „proiectată intern", chiar de la etapa de proiectare a produsului. În cazul unor probleme de siguranță, producătorii vor putea apela la liniile directoare oferite de standardul ISO 10393 înaintea începerii procedurii de retragere a produsului de pe piață. În plus, standardul va promova coerența procedurilor, astfel, în cazul în care problema de siguranță a apărut într-o altă țară, aceleași orientări se vor aplica oriunde în lume. De asemenea, standardul ISO 10393 ajută companiile să elimine produsele neconforme într-un mod sigur și ecologic.

   

  Noul standard ISO 10393 oferă trei beneficii importante:

  • economisește timp și bani ca urmare a uniformizării și armonizării standardelor și procedurilor;
  • ajută organizațiile să mențină credibilitatea brandului, în cazul problemelor de siguranță a produselor;
  • îmbunătățește relațiile internaționale între țările care mențin legături comerciale reciproce.

   

  Prin urmare, standardul internațional ISO 10393 va ajuta producătorii să gestioneze retragerea produselor la nivel local, regional și global. Noul standard asigură un nivel înalt de armonizare prin oferirea unui manual, care include linii orientative pentru siguranța și retragerea produselor.

   

  Efecte benefice ale standardului internațional ISO 10393

  Este în interesul producătorilor să adopte standardul ISO 10393, pentru a minimiza timpul și banii cheltuiți pe siguranța produselor și problemelor de retragere a acestora. Și în sfîrșit, standardul internațional ISO 10393 va contribui la reducerea și soluționarea conflictelor comerciale între țări.