• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Fondul Național de Standarde în activitatea de standardizare a Republicii Moldova

  Fondul Național de Standarde în activitatea de standardizare a Republicii Moldova

       
   16.10.2013    6840 Accesări    

  Fondul Național de Standarde

   

  în activitatea de standardizare a Republicii Moldova

   

   

   

   

   

  Activitatea de standardizare din Republica Moldova este desfășurată în conformitate cu Legea nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare. În contextul acestei legi, drept Organism Național de Standardizare este desemnat Institutul Național de Standardizare (INS). Dezvoltarea activității de standardizare constă în stabilirea de noi legături cu alte Organisme de Standardizare, care conduce la racordarea patrimoniului național de standarde cu cerințele economiei globale, favorizînd concurența loială între actorii pieței autohtone.

  Fondul Național de Standarde (FNS) reprezintă o subdiviziune a INS, parte componentă a Departamentului Publicații și Comerț. Acordurile de cooperare cu organismele internaționale de standardizare precum ISO, IEC, cele europene CEN și ale altor țări impulsionează activitatea FNS, întrucît acesta se ocupă de procesarea primară a documentelor normative de standardizare, de repartizarea și includerea lor în baza de date.

  FNS deține rolul exclusiv de gestionare și păstrare a patrimoniului național de documente normative din domeniul standardizării. Totodată, FNS are în gestiunea sa standarde în forma inițială, preluate de la organismele internaționale de standardizare, accesibile pentru Departamentul Standardizare, care propriu zis se ocupă de adoptarea standardelor moldovene (SM), cît și pentru clienții INS, care pot veni cu propuneri de adoptare a acestor standarde în calitate de moldovene, în scopul implementării celor mai recente practici europene și internaționale la nivel național.  

  Activitatea FNS se bazează pe următoarele atribuții: vînzarea documentelor normative de standardizare, actualizarea lor, precum și oferirea consultațiilor calitative și veridice privind statutul standardelor deținute, modalitățile de achiziționare și de actualizare a acestora.

  Din cele relatate mai sus, este evident că FNS reprezintă elementul de legătură a INS cu utilizatorii de standarde. Deoarece această interacțiune se desfășoară nemijlocit în cadrul FNS, acesta dispune de specialiști cu experiență care pot răspunde în orice moment la întrebările solicitanților sau pot direcționa clientul spre alte subdiviziuni ale INS, pentru a găsi în timp util soluția.

  De asemenea, biroul Fondul Național de Standarde lansează oferta de abonament la Buletinul de Standardizare și încheie contracte de prestare a serviciilor, pune la dispoziția autorităților de reglementare și persoanelor interesate informații actuale despre standardele adoptate în calitate de naționale precum și Broșuri Tematice de tip „colecții de standarde” pe domenii de activitate, totodată  asigură informarea agenților economici prin publicarea Foilor informative, care conțin listele standardelor europene, internaționale și interstatale.

   

  Putem ferm menționa că funcționarea eficientă a Fondului Național de Standarde are un impact nemijlocit asupra întregii activități de standardizare din Republica Moldova, avînd în vedere faptul că unul dintre obiectivele de bază ale INS este asigurarea unui cadru de documente normative potrivit tempoului de dezvoltare al industriei, științei și tehnologiilor emergente.