• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  "Ziua Mondială a Standardizării"

  "Ziua Mondială a Standardizării"

       
   13.10.2014    5083 Accesări    

  Conform unei frumoase tradiții, la data de 14 octombrie este marcată Ziua Mondială a Standardizării, care în acest an va demara cu genericul: Standardele creează reguli de joc echitabile.

  Ziua Mondială a Standardizării este o sărbătoare a celor care sînt implicaţi în activitatea de elaborare și promovare a standardelor: specialiști din cadrul comitetelor tehnice de standardizare, experți ai organismelor naționale de standardizare, autorități de reglementare, dar şi a utilizatorilor standardelor, o zi care ne permite să ne revizuim activitățile în contextul noilor provocări și oportunități, să ne bucurăm de realizările obținute și să stabilim noi obiective pentru încurajarea dezvoltării economiei naționale.

  Participarea în cadrul mai multor evenimente importante în domeniul standardizării, instruirea angajaților, organizarea meselor rotunde, completarea fondului național de standarde cu standarde europene, internaționale și ale altor țări adoptate ca naționale în diverse domenii de activitate, elaborarea broșurilor și a materialelor informative, stabilirea și consolidarea relațiilor de cooperare și parteneriat ale INS cu instituții omoloage - toate au contribuit la promovarea și recunoașterea activității de standardizare națională.

  Întregul proces a implicat eforturile mai multor părți interesate cărora astăzi le mulţumim, inclusiv experții din cadrul comitetelor tehnice de standardizare, autorități de reglementare, instituții de învățămînt, utilizatorii de standarde şi nu în ultimul rînd colectivului INS.

  Luînd în considerare discrepanțele dintre țări și procesul de globalizare, care accentuează necesitatea stabilirii unui consens la nivel global, dar și semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, activitatea de standardizare este una deosebit de importantă. Totodată, dezvoltarea economică este determinată şi de sporirea competitivităţii produselor şi serviciilor, care necesită alinierea acestora la standardele Uniunii Europene.

  Beneficiile standardelor sînt multiple. Standardele contribuie la reducerea costurilor și realizarea de economii, ajută întreprinderile mici să concureze la același nivel cu companiile mari, deschid noi piețe de desfacere pentru produsele și serviciile autohtone, facilitează obținerea unei  imagini coerente în fața consumatorilor și sporirea încrederii și satisfacției acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, precum și au efecte pozitive asupra mediului ambiant și nu numai.

  Standardele reprezintă instrumente importante pentru corelarea domeniilor diametral opuse, cum ar fi tendința agenților economici de a obține profit cu costuri minime și reducerea efectelor negative asupra mediului ambiant, care, de fapt, este o provocare a secolului XXI. Astfel, Institutul Național de Standardizare, în calitate de organism național de standardizare, prin activitatea desfășurată oferă agenților economici cele mai bune practici internaționale, care pot fi implementate la nivel național prin intermediul standardelor moldovene.

  Scopul Zilei Mondiale a Standardizării este creșterea conștientizării importanței standardizării atît pentru economia mondială, cît și pentru cea națională, precum și promovarea rolului standardelor în diverse domenii de activitate.

  Cu această ocazie, aducem omagii și cele mai frumoase urări de sănătate și fericire și celebrăm munca miilor de specialiști care își dedică timpul și experiența pentru promovarea activității de standardizare, elaborînd standarde naționale, europene sau internaționale, contribuind astfel la diseminarea cunoștințelor și a bunelor practici în întreaga lume.