• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Ziua Mondială a Calității

  Ziua Mondială a Calității

       
   07.11.2014    6500 Accesări    

    

  Ţinînd cont de noile tendinţe ale economiei globale, în care succesul depinde de calitate, inovare şi durabilitate, Ziua Mondială a Calităţii este o bună ocazie pentru fiecare dintre noi, de a consolida aceste obiective ca bază ale activităţii organizaţiei şi de a ne concentra pe importanţa calităţii.

  Calitatea serviciilor şi a produselor oferite, dar şi a managementului

  organizaţional reprezintă un factor important în poziţionarea oricărei întreprinderi pe piaţă, creînd condiţii favorabile pentru o continuă dezvoltare, în condiţiile economiei de piaţă actuale. Totodată, un nivel înalt de calitate contribuie, direct sau indirect, la mărirea cifrei de afaceri, la păstrarea şi îmbunătăţirea competitivităţii, ocuparea a noi nişe de piaţă, îmbunătăţirea imaginii organizaţiei, creşterea încrederii clienţilor şi furnizorilor în serviciile şi produsele oferite de organizaţie şi multe alte beneficii.

  Astfel, la nivel internaţional, în a doua săptămînă a lunii noiembrie, se celebrează Ziua Mondială a Calităţii, introdusă de Organizația Naţiunilor Unite în 1989, avînd ca scop creşterea gradului de conştientizare la nivel mondial a contribuţiei importante pe care o are calitatea la creşterea şi dezvoltarea durabilă atît a unei organizaţii în parte, dar şi a  întregii societăţi. În acelaşi timp, această zi oferă oportunitatea de a promova conştientizarea importanţei calităţii la nivel mondial şi de a încuraja creşterea durabilă şi prosperitatea economică a tuturor organizaţiilor, indiferent de mărimea acestora sau domeniul lor de activitate.

  La rîndul său, Institutul Naţional de Standardizare (INS) îşi aduce aportul la dezvoltarea economică naţională, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a produselor autohtone, prin punerea la dispoziţia tuturor părţilor interesate a celor mai bune practici prin intermediul standardelor europene, internaţionale şi moldovene.

  Activitatea de standardizare este o parte componentă a infrastructurii calităţii, contribuind nemijlocit la îmbunătăţirea fluxului intern şi internaţional de bunuri şi servicii, eliminînd barierele tehnice din calea comerţului, precum şi la diseminarea rapidă a cunoştinţelor tehnice şi a inovării, favorizînd în cele din urmă creşterea economică.

  Totodată, cu ocazia Zilei Mondiale a Calităţii, INS vă urează sănătate, prosperitate şi bunăstare în familii, succese profesionale şi fie ca dăruinţa de sine, entuziasmul şi profesionalismul de care daţi dovadă  să vă însoţească mereu.