• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Conferință europeană privind standardizarea în domeniul nanotehnologiilor și nanomaterialelor: oportunități și provocări

  Conferință europeană privind standardizarea în domeniul nanotehnologiilor și nanomaterialelor: oportunități și provocări

       
   17.11.2014    5201 Accesări    

  Data desfășurării evenimentului: 16 decembrie, 2014 

  Locația: Hotelul Renaissance Brussels, 1050 Bruxelles, Belgia

  Vedeți aici programul și modalitatea de înregistrare la eveniment.

  Întroducere

  Nanotehnologiile și nanomaterialele au fost identificate drept tehnologii generice esențiale (TGE) pentru viitor.

  Nanotehnologiile au impact nemijlocit asupra cercetării, dezvoltării și procesului de producție, avînd ca obiectiv de a controla structura și comportamentul materiei la nivel de atomi și molecule.

  La această scală nanometrică (cel puțin atunci cînd o dimensiune se află între 1 – 100 nanometri), nanotehnologiile fac posibilă fabricarea de materiale, dispozitive și sisteme cu noi proprietăți, funcții și performanțe. Nanotehnologiile și nanomaterialele sînt prezente în diverse domenii, precum: industria aerospațială, ingineria chimică și de materiale (materiale plastice și alți compuși, cauciuc, ceramică, aliaje metalice), producția și stocarea de energie (panouri solare, baterii), protecția și managementul mediului, asistența medicală și siguranța produselor (cosmetice, produse de protecție solară, pastă de dinți, produse alimentare și băuturi), tehnologii de informare și comunicare, fabricarea (anvelope, textile), și de transport (vehicule electrice).

  Standardizarea și cercetarea, aceste domenii oferă oportunități și provocări.

  Conferința este organizată de către comitetul tehnic al Comitetului European de Standardizare (CEN) și Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) CEN/TC 352 Nanotehnologii în colaborare cu Comisia Europeană în cadrul mandatului M/461 Activități de standardizare privind nanotehnologiile și nanomaterialele.

  Scopul evenimentului este de a introduce și de a clarifica contextul activității de standardizare în cadrul mandatului european, legătura cu lucrările internaționale, de a discuta despre viitoarea revizuire de către Comisia Europeană a recomandărilor de definire a nanomaterialelor în concordanță cu directivele Comisiei Europene, de a prezenta activitățile ECHA (Agenția Europeană pentru Produse Chimice) și OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), precum și lucrările mai multor comitete tehnice implicate în mandatul M/461, și în cele din urmă de a descoperi legăturile dintre cercetare și standardizare în Orizont 2020 (Program European pentru Cercetare și Inovare).

  Conferința va întruni practicieni, cercetători și factori de decizie politică într-un dialog cu privire la tendințe și activități de prospectivă în domeniul nanotehnologiilor și nanomaterialelor.

  Această conferință este organizată de Comisia Europeană (Direcția Generală Întreprinderi și Industrie) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

  Sursă: http://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2014-09.aspx