• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Soluții inovatoare și moderne pentru produse competitive în domeniul agricol

  Soluții inovatoare și moderne pentru produse competitive în domeniul agricol

       
   21.11.2014    5387 Accesări    

  Agricultura este o ramură importantă pentru economia țării noastre. Acest domeniu cuprinde un ansamblu complex de sectoare și tehnologii, care utilizează instrumente și mașini agricole pentru prelucrarea solului și cultivarea culturilor agricole, precum și utilaje industriale ce prelucrează roadele obținute în urma cultivării acestora, care ulterior sînt comercializate pe piață.

   

  Calitatea și competitivitatea produselor

  finale rezultate în urma prelucrării industriale a acestor culturi depinde în mare măsură de tehnologiile folosite pentru cultivare, și implicit, prelucrare.

  Putem menționa că pe teritoriul țării noastre utilizarea uneltelor și utilajelor performante pentru prelucrarea terenurilor și culturilor agricole este  deocamdată slab dezvoltată, fapt ce privează agricultorii și producătorii agricoli de venituri suplimentare pe care le pot obține prin implementarea tehnologiilor avansate.

  Astfel, utilizarea noilor tehnologii în domeniul agricol va conduce la sporirea productivității muncii și obținerea unui important surplus cantitativ de produse agricole - factori ce vor contribui în mod direct la obținerea de economii semnificative și profit din vînzarea surplusului de produse.

  Pentru a se bucura de aceste  beneficii, agricultorii, producătorii și furnizorii de produse agricole trebuie să utilizeze în activitatea lor standarde, ce conțin soluții moderne și inovatoare care vor eficientiza procesele de producere și prelucrare a culturilor agricole. Totodată, utilizarea standardelor contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor de calitate, ecologie și siguranță a produselor finite, precum și a caracteristicilor de compatibilitate, interoperabilitate și eficiență pentru instrumentele și mașinile agricole, dar și a tehnologiilor folosite pentru prelucrarea acestor produse.

  Astfel, Institutul Național de Standardizare (INS) pune la dispoziția tuturor părților interesate standarde moldovene, precum și standarde internaționale în domeniul agricol, care la solicitare, pot fi adoptate ca naționale pe teritoriul Republicii Moldova:

  SM SR ISO/TS 22004:2011 Sisteme de management al siguranței alimentului. Recomandări de aplicare pentru standardului ISO 22000:2005;

  ISO 1212:1995 Mere. Depozitare frigorifică;

  ISO 2168:1974 Struguri de masă. Ghid pentru depozitare frigorifică;

  ISO 1134:1993 Pere. Depozitare frigorifică.

  Totodată, INS exprimă sincere urări de sănătate, prosperare, putere de muncă și  bunăstare cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare tuturor specialiștilor din domeniu. Vă dorim mult spor, roade bogate și succese în asigurarea unei agriculturi moderne și durabile a țării noastre. 

  Cu respect,

  Echipa INS