• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Abordarea aspectelor privind standardizarea în noul ghid științifico-practic: Metode și echipament de colectare a artropodelor

  Abordarea aspectelor privind standardizarea în noul ghid științifico-practic: Metode și echipament de colectare a artropodelor

       
   30.12.2014    4032 Accesări    

  Luînd în considerare procesul tehnologic din ultimele decenii și parcursul european al Republicii Moldova, devine tot mai importantă dezvoltarea și utilizarea eficientă a potențialului științific și tehnologic și, implicit, armonizarea practicilor naționale la cerințele și standardele UE.

  Astfel, în contextul necesității de a consolida cursul țării spre o dezvoltare durabilă prin asigurarea securității ecologice și ameliorarea stării mediului ambiant, a fost publicat un ghid științifico-practic privind metodele și echipamentele de colectare a artropodelor în cadrul căruia sunt abordate prin prisma standardizării cele mai importante metode de colectare, procesare și de obținere a datelor și a informațiilor multiple privind speciile de artropode în diferite medii. Acest ghid a fost elaborat de către dna Svetlana Bacal, dr. în biologie, cerc. conf., cercetător ştiinţific superior și dl Petru Cocîrță, dr.în şt. biol. cerc. conf., acad. al Academiei Internaționale de Informatizare, totodată este membru al Consiliului de Standardizare), Institutului de Ecologie și Geografie; și dna Natalia Munteanu, doctor în biologie, cercetător științific superior, Institutul de Zoologie; Academia de Științe a Moldovei.

  În lucrarea dată sunt descrise principalele metode și echipamente  de detectare și colectare a artropodelor, cum ar fi:

  • Metode și echipamente de colectare a artropodelor în cîmp

   

  Echipament utilizat pentru colectarea insectelor; A - pensetă; B - vas de plastic; C - vase de sticlă.

  Pensetele și flacoanele de plastic pentru prelevarea unor nevertebrate din sol sunt descrise în standardele: SM EN ISO 23611-2:2013(E) Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 2: Prelevarea și extragerea microartropodelor (Collembola și Acarina) și SM EN ISO 23611-5:2013(E) Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 5: Prelevarea și extragerea macronevertebratelor din sol.

  • Metode de detectare și colectare a artropodelor din depozite 

   Sonde mecanice, A- sonda pentru sac; B - sonda pentru sac  și depozit; C - sonda pentru camion; D - sonda automata Rakoraf

   Aceasta metodă este menționată în standardul SM SR ISO 6639-2:2012 Cereale și leguminoase. Determinarea infestării ascunse cu insecte. Partea 2: Prelevarea probelor.

  • Metode pentru procesarea materialului entomologic

  Echipament entomologic pentru montare și depozitare

  Scopul acestei lucrări este de aduce la cunoștința tuturor specialiștilor, studenților, cercetătorilor entomologi și ecologi, profesorilor, precum și specialiștilor din agricultură și medicină, necesitatea cunoașterii naturii vii și protejării diversității  biologice, ce va contribui la ridicarea nivelului de cultură și cercetare în mediul natural.

  Astfel, în cadrul lucrării au fost studiate și descrise metodele și tehnicile de colectare a artropodelor din diferite medii naturale: sol, litieră (stratul gros de frunze uscate, aflate în putrefacție, format în urma procesului de descompunere), covor vegetal, bazine acvatice și depozite; precum și modalitățile de procesare și păstrare a materialelor.

  Pentru unele metode de prelevare a artropodelor descrise în ghid există standarde valabile pe teritoriul Republicii Moldova care pot fi consultate la sediul Institutului Național de Standardizare (INS). Astfel, pentru descrierea metodelor au fost utilizate materiale și practici naționale și internaționale de cercetare și analize, precum și descrierile metodologice existente în literatura și în actele normative publicate.

  Activitatea de standardizare reprezintă o punte de legătură între cercetare, dezvoltare și inovare, iar implementarea standardelor în domeniu contribuie la difuzarea soluțiilor inovatoare și aplicarea rezultatelor cercetărilor experților din întreaga lume.