• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Specialiștii INS au participat la masa rotundă – „Implementarea ZLSAC în Republica Moldova”

  Specialiștii INS au participat la masa rotundă – „Implementarea ZLSAC în Republica Moldova”

       
   13.11.2015    3154 Accesări    

  La data de 11 noiembrie a.c. specialiști și reprezentanți din cadrul Ministerului Economiei, Institutului Național de Standardizare (INS), Institutului Național de Metrologie (INM), Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC), Centrului Național de Acreditare (Moldac), Camerei de Comerț și Industrie, Ministerului Sănătății, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, precum și Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor au participat la o masă rotundă cu tematica „Implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în Republica Moldova” în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale UE”.

  Precizăm faptul că, masa rotundă menționată face parte din agenda proiectului Twinning, și are drept obiectiv consolidarea cooperării între INS, INM, Ministerul Economiei și alte ministere interesate cu referință la Acordul de Asociere care include Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) în Republica Moldova.

  Moderatorii mesei rotunde au fost experții din cadrul proiectului Twinning Iuliana Chilea, directorul Direcției Standardizare a Asociației Române de Standardizare (ASRO) și Dumitru Dinu, directorul general adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), precum și Lidia Jitari, șef al Direcției dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei (ME).

  În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuție atît aspecte ce țin de domeniul standardizării, cît și de metrologie, acreditare și evaluare a conformității.

  Astfel, expertul Iuliana Chilea a abordat subiecte cu privire la rolul standardelor europene pentru creșterea competitivității produselor/serviciilor, facilitarea circulației produselor prin armonizarea condițiilor, aplicarea mai bună a reglementărilor și a politicii publice, promovarea rezultatelor cercetării-dezvoltării și inovării, sporirea protecției intereselor consumatorilor și a mediului prin utilizarea durabilă a resurselor, precum și pentru asigurarea referințelor recunoscute la evaluări, certificări, inspecții, controale, elaborare de caiete de sarcini și încheiere de contracte.

  Totodată, Iuliana Chilea a precizat faptul că un studiu recent al Institutului Britanic de Standardizare (BSI) a arătat că utilizarea standardelor a contribuit la creșterea productivității în Marea Britanie cu 28% anual, iar beneficiul general al organizațiilor din utilizarea standardelor poate fi comensurat la peste 5% din cifra anuală de afaceri.

  De asemenea, expertul Twinning a făcut referire și la politicile publice ale Uniunii Europene cu privire la domeniul standardizării, axîndu-se în mod special pe obiectivele, generalitățile și principiile Regulamentului UE 1025/2012 privind standardizarea europeană. Documentul menționat este deosebit de important și obligatoriu în integralitatea sa, este direct aplicabil în statele membre ale UE și include Programul anual de lucru al UE în domeniul standardizării.

  Concomitent, s-a discutat și despre posibilitățile și nivelurile de implicare în activitatea de standardizare, care este un proces deschis și participativ ce presupune armonizarea tuturor intereselor părților implicate, precum și despre importanța standardelor în procedurile de achiziții publice.

  În același sens, expertul Twinning Dumitru Dinu a abordat subiecte importante din domeniul metrologiei cu privire la implementarea Acordului ZLSAC în Republica Moldova, iar Lidia Jitari, șef al Direcției dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul ME a prezentat situația curentă privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în Republica Moldova. Astfel că, Republica Moldova ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod progresiv conformitatea cu obiectivele Uniunii Europene în materie de reglementări tehnice, standarde, metrologie, acreditare, evaluarea conformității, sistemul de supraveghere a pieței, și se angajează să urmeze principiile și practica prevăzute de acquis-ul relevant al UE. Suplimentar, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Republica Moldova include în mod progresiv acquis-ul relevant al UE în legislația sa și transpune actele juridice ale UE în actele normative naționale.

  Ceea ce ține de proiectul de Lege cu privire la standardizare în redacție nouă, Iuliana Chilea, expertul Twinning, a menționat faptul că acesta este în deplin acord cu Regulamentul european 1025/2012 privind standardizarea europeană, fapt care creează toate premisele pentru dezvoltarea unui sistem de standardizare național modern și eficient.

  Notă

  Ministerul Economiei, Institutul Național de Standardizare și Institutul Național de Metrologie, în calitate de actori principali în infrastructura calității din Republica Moldova, primesc asistență din partea experților europeni în contextul Proiectului Twinning „Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale UE” întru realizarea misiunilor acestora și executării sarcinilor tehnice cu privire la Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu UE.