• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Standardele în industrie pentru performanță financiară și a calităţii

  Standardele în industrie pentru performanță financiară și a calităţii

       
   13.11.2015    3868 Accesări    

  În prezent, se resimte tot mai mult fenomenul de globalizare economică. În aceste condiții, compatibilitatea produselor și serviciilor pe piață are un rol deosebit de important, iar standardele devin instrumente indispensabile de comunicare, informare și stabilire a nivelului tehnic pentru diferite categorii de produse sau servicii.

  Standardele sînt extrem de valoroase în domeniul industrial garantînd siguranța, interoperabilitatea și interschimbabilitatea produselor și serviciilor, precum și susținînd aspectele ce țin de protecția mediului. Astfel, standardele contribuie la buna funcționare a aparatelor electrice și electronice pe care le utilizăm, conferă confort și comoditate mobilei pe care dormim și în care ne aranjăm lucrurile, garantează calitatea și siguranța alimentelor pe care le consumăm, precum și contribuie la desfășurarea altor multiple activități zilnice ale oamenilor. În acest sens, standardele contribuie la realizarea, producerea și furnizarea unor produse și servicii mai eficiente, mai sigure și mai prietenoase cu mediul, ele servesc, totodată, la protecția consumatorilor și utilizatorilor de produse și servicii.

  Astfel, standardele stabilesc cerințe de proiectare și fabricare a mobilei, oferă informații cu privire la greutatea permisă în ascensoare în vederea protecției sănătății și siguranței utilizatorilor, susțin implementarea regulamentelor privind igiena alimentară, determină dimensiunea jucăriilor în funcție de vîrsta copilului, concomitent, specifică materialele din care aceste jucării sînt fabricate, care trebuie să fie inofensive pentru sănătatea și siguranța copiilor și diverse alte caracteristici pe care trebuie să le îndeplinească varietatea de produse și servicii la care apelăm zi de zi. Drept urmare, putem menționa faptul că, standardele participă activ în procesele de producție și de organizare a managementului muncii în cadrul întreprinderilor, iar acest aspect consolidează încrederea consumatorilor, totodată, demonstrează angajamentul întreprinderilor în favoarea calității, siguranței și fiabilității.

  De asemenea, implementarea de către întreprinderi a standardelor internaționale și europene deschid noi piețe de desfacere și consolidează competitivitatea globală a întreprinderilor. Acest lucru facilitează introducerea de produse și servicii în alte țări și regiuni.

  Concomitent, standardele privind sistemele de management într-o organizație SM SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular, SM SR EN ISO 9001:2011 Sisteme de management al calității. Cerințe, furnizează principiile generale de management în scopul îmbunătățirii eficacității proceselor și creșterii satisfacției clientului prin îndeplinirea cerințelor acestuia.

  În aceeași ordine de idei, standardul internațional SM SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare, ajută organizațiile să gestioneze mai bine impactul activităților lor asupra mediului.

  Iar standardul SM SR OHSAS 18001:2011 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe, permite organizațiilor să-și conducă propriile riscuri în privința pericolelor la care pot fi supuși angajații și să-și îmbunătățească performanța.

  Toate aceste trei standarde sînt compatibile unele cu altele și pot fi implementate simultan în cadrul întreprinderilor în vederea obținerii performanței financiare și de calitate, precum și a conservării mediului.

  Totodată, cu prilejul Zilei lucrătorului din industrie, care va fi marcată la data de 15 noiembrie, Institutul Național de Standardizare ține să felicite toți colaboratorii din domeniul industrial, dorindu-vă mult spor în activitatea dumneavoastră profesională, sănătate, realizări frumoase și beneficii economice importante.

  Cu respect,

  Echipa INS