• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  INS a semnat Protocolul de colaborare a țărilor balcanice în domeniul standardizării

  INS a semnat Protocolul de colaborare a țărilor balcanice în domeniul standardizării

       
   19.11.2015    3496 Accesări    

  Institutul Național de Standardizare (INS) a semnat la sfîrșitul lunii octombrie a.c. Protocolul Conferinței cu privire la Standardizarea Balcanică, împreună cu Direcția Generală de Standardizare – Albania (DPS), Institutul de Standardizare din Bosnia și Herțegovina (BAS), Institutul de Standardizare din Bulgaria (BDS), Institutul de Standardizare din Muntenegru (ISME), Institutul de Standardizare din Croația (HZN), Institutul de Standardizare din Republica Macedonia (ISRM), Institutul de Standardizare din Slovenia (SIST), Institutul de Standardizare din Serbia (ISS) și Institutul de Standardizare din Turcia (TSE).

  Semnarea protocolului are drept obiectiv consolidarea cooperării dintre organismele naționale de standardizare din regiunea balcanică și stimularea activităților în domeniul standardizării la nivel național, regional și internațional.

  Totodată, cooperarea între organismele naționale de standardizare din regiunea balcanică se referă la:

  • Depunerea eforturilor maxime pentru introducerea standardizării într-un context social mult mai larg, drept bază pentru organizare și ordine, precum și pentru o atitudine responsabilă din punct de vedere social în toate sferele societății și în cadrul autorităților de guvernare al țărilor semnatare a protocolului;
  • Depunerea eforturilor maxime pentru introducerea standardizării în sistemele științifice și educaționale cu scopul de a oferi interoperabilitate organizațiilor științifice, educaționale și de standardizare în vederea utilizării eficiente a standardelor pe piețele interne ale țărilor participante;
  • Identificarea acțiunilor prioritare în vederea cooperării între organismele de standardizare semnatare ale protocolului, pentru conlucrare în vederea promovării îmbunătățirii infrastructurii calității în scopul creșterii siguranței produselor de pe piață;
  • În ceea ce privește aspectele economice, ecologice și sociale, promovarea cooperării reciproce între organismele naționale de standardizare din regiunea balcanică sprijină sustenabilitatea unui mediu competitiv și complex, pentru o eficiență mai mare într-o gamă largă de activități. Prin urmare, standardele adoptate trebuie să fie instrumente importante care susțin organizațiile în obținerea unei prezențe mai bune pe ambele piețe atît naționale, cît și internaționale;
  • Tendința constantă de consolidare a procesului de coordonare și prezentarea comună a organismelor naționale de standardizare în vederea dezvoltării standardizării și cooperării instituțiilor academice și țărilor balcanice, care vizează dezvoltarea în domeniile de interes pentru standardizare;
  • Depunerea eforturilor comune pentru încurajarea cooperării cu instituțiile de interes pentru dezvoltarea economică a fiecărei țări.

  Colaborarea organismelor naționale de standardizare din regiunea balcanică oferă multiple oportunități, printre care:

  -  efectuarea schimbului de informații și experiență, dezvoltarea și beneficierea de asistență tehnică în realizarea eventualelor proiecte comune;

  -  organizarea evenimentelor comune: întîlniri, conferințe, mese rotunde, forumuri ale experților și oficialilor țărilor semnatare ale protocolului;

  -  desfășurarea consultărilor și activităților de interes comun în relație cu organizațiile internaționale și europene de standardizare;

  -  dezvoltarea de inițiative comune;

  -  schimb de experiență în vederea implicării, dezvoltării și creșterii ponderii de participare a IMM-urilor în dezvoltarea economică, precum și a relației dintre organismele naționale de standardizare și a IMM-urilor, care presupune o mai mare implicare a celor din urmă.

  Ședințele Consiliului Conferinței cu privire la Standardizarea Balcanică se desfășoară cel puțin o dată pe an și se stabilește de comun acord de către toate statele participante.