• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  INS a participat la Conferința privind noua abordare și noul cadru legislativ european

  INS a participat la Conferința privind noua abordare și noul cadru legislativ european

       
   18.11.2015    3709 Accesări    

  La data de 17 noiembrie curent a avut loc Conferința privind noua abordare globală, noul cadru legislativ, normele de produs al UE, utilizarea standardelor, supravegherea pieței în conformitate cu reglementările UE 765/2008, 764/2008 și Decizia 768/2008/CE, la care au participat reprezentanți din cadrul Institutului Național de Standardizare, Ministerului Economiei, Asociației Patronale în domeniul Conformității Produselor, Direcției Supravegherii Pieței și Securitatea Industrială, Centrului Național de Acreditare,  Consiliului Concurenței, Agenției pentru Protecția Consumatorului, organismului de certificare Trans-Standard, Centrului de Analiză și Încercări Pielart-Arin SRL, precum și reprezentanți din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

   Conferința face parte din cadrul proiectului Twinning Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale UE.

   În cadrul conferinței au fost discutate subiecte ce țin de vechea și noua abordare, noul cadru legislativ european, acreditare și evaluarea conformității, supravegherea pieței, analiza riscurilor precum și aspecte ce țin de standardizarea europeană.

   Astfel, Iuliana Chilea, expert român din cadrul Asociației Române de Standardizare (ASRO), a abordat subiecte cu privire la rolul și importanța standardelor europene pe Piața Unică, fapt ce contribuie la creșterea competitivității produselor și serviciilor, la facilitarea circulației libere a produselor, la aplicarea mai eficientă a reglementărilor și a politicii publice, la promovarea rezultatelor cercetării-dezvoltării și inovării, la sporirea protecției intereselor consumatorilor și a mediului prin utilizarea durabilă, precum și la noua strategie privind Piața Unică.

   Totodată, Iuliana Chilea a făcut referire și la politicile publice ale Uniunii Europene cu privire la domeniul standardizării, axîndu-se în mod special pe obiectivele, generalitățile și principiile Regulamentului UE 1025/2012 privind standardizarea europeană.

   În acest context, printre subiectele discutate de către Peter Ulbig, expert german din cadrul Institutului Federal de Metrologie din Germania (PTB), au fost menționate principiile fundamentale ale noii abordări, aspecte ce țin de necesitatea trecerii de la vechea abordare la cea nouă, noul cadru legislativ presupune revizuirea directivelor europene (procedura OMNIBUS) cu scopul de a garanta siguranța produselor industriale și a conformității acestora cu cerințele adoptate pentru a proteja interese publice și funcționarea corectă a pieței unice. Au mai fost puse în discuție măsurile de supraveghere a pieței, pe care trebuie să le întreprindă autoritățile responsabile în vederea stabilirii unui program anual de realizare a acestor măsuri.

   Totodată, expertul german a adus la cunoștință participanților despre Regulamentul (CE) nr. 765/2008 privind acreditarea și supravegherea pieței și semnificația marcajului CE, care  impune obligații clare statelor membre, fără a fi necesar ca acestea să transpună dispozițiile sale (chiar dacă multe dintre statele neutre ar putea fi nevoite să ia măsuri la nivel național pentru a-și adapta propriul cadru juridic). Dispozițiile regulamentului sînt direct aplicabile statelor membre, tuturor operatorilor economici implicați (producători, distribuitori, importatori), precum și organismelor de evaluare a conformității și organismelor de acreditare. Astfel, prin Decizia nr. 768/2008/CE s-a garantat actualizarea, armonizarea și consolidarea diverselor instrumente tehnice, la care recurge deja legislația existentă de armonizare a Uniunii (și nu doar directivele în baza noii abordări): definițiile, criteriile aplicabile pentru desemnarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității, normele care reglementează procesul de notificare, procedurile (modulele) de evaluare a conformității și normele care reglementează utilizarea acestora, responsabilitățile operatorilor economici și cerințele în materie de trasabilitate.

   Notă

   Noua abordare impune ca standardele armonizate să ofere un nivel de protecție garantat în ceea ce privește cerințele esențiale stabilite de legislație. Aceasta constituie una dintre principalele preocupări ale Comisiei Europene în procesul său de creare a unei politici în favoarea unui proces și a unei infrastructuri de standardizare solide la scară europeană.