• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Dezvoltăm agricultura și creștem productivitatea prin intermediul standardelor

  Dezvoltăm agricultura și creștem productivitatea prin intermediul standardelor

       
   20.11.2015    3788 Accesări    

   Agricultura este o ramură importantă pentru economia țării noastre. Acest domeniu cuprinde un ansamblu complex de sectoare și tehnologii, care utilizează instrumente și mașini agricole pentru prelucrarea solului și cultivarea culturilor agricole, precum și utilaje industriale ce prelucrează roadele obținute în urma cultivării acestora, care ulterior sînt comercializate pe piață.

  Calitatea și competitivitatea produselor finale rezultate în urma prelucrării industriale a acestor culturi depinde în mare măsură de tehnologiile folosite pentru cultivare, și implicit, prelucrare.

  Putem menționa că pe teritoriul țării noastre utilizarea uneltelor și utilajelor performante pentru prelucrarea terenurilor și culturilor agricole este deocamdată slab dezvoltată, fapt ce privează agricultorii și producătorii agricoli de venituri suplimentare pe care le pot obține prin implementarea tehnologiilor avansate.

  Astfel, utilizarea noilor tehnologii în domeniul agricol va conduce la sporirea productivității muncii și obținerea unui important surplus cantitativ de produse agricole - factori ce vor contribui în mod direct la obținerea de economii semnificative și profit din vînzarea surplusului de produse.

  Pentru a se bucura de aceste  beneficii, agricultorii trebuie să utilizeze în activitatea lor standarde, ce conțin soluții moderne și inovatoare care vor eficientiza procesele de producere și prelucrare a culturilor agricole. Totodată, utilizarea standardelor contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor de calitate, ecologie și siguranță a produselor finite.

  În acest context, Institutul Național de Standardizare (INS) pune la dispoziția tuturor părților interesate o serie de standarde în domeniul agricol, ce au menirea să contribuie la prosperarea acestui sector al Republicii Moldova. Printre acestea pot fi enumerate:

  SM SR EN 13742-1:2012 Tehnici de irigare. Sisteme de irigaţii prin aspersiune cu acoperire integrală. Partea 1: Selectare, proiectare, planificare şi instalare;

  SM SR ISO 2169:2012 Legume și fructe. Condiții fizice în depozitele frigorifice. Definiții și măsuri;

   SM ISO 2168:2014 Struguri de masă. Ghid pentru depozitare frigorific; 

   SM SR EN ISO 22000:2006 Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.

  Totodată, INS exprimă sincere urări de sănătate, prosperare, putere de muncă și bunăstare tuturor specialiștilor din domeniu cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare care este marcată la data de 22 noiembrie. Vă dorim mult spor, roade bogate și succese în asigurarea unei agriculturi moderne și durabile a țării noastre.

   

  Cu respect,

   Echipa INS