• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Workshop-uri privind cele mai bune practici de colaborare între INS și părțile interesate

  Workshop-uri privind cele mai bune practici de colaborare între INS și părțile interesate

       
   27.11.2015    3155 Accesări    

  În perioada 23 - 26 noiembrie anul curent, specialiștii Institutului Național de Standardizare (INS) au efectuat un schimb de bune practici și experiență în ceea ce privește colaborarea între INS și părțile interesate pe segmentul standardizării, în cadrul proiectului Twinning Consolidarea capacităților instituționale în domeniul standardizării și metrologiei, fiind instruiți de expertul german  Bernd  Maskos din cadrul Institutului German de Standardizare (DIN).

  Astfel, în perioada 24 - 25 noiembrie au avut loc două workshop-uri, al căror scop a fost consolidarea relațiilor de colaborare între INS  și utilizatorii/potențialii utilizatori și elaboratorii standardelor.

  La aceste workshop-uri au participat 55 de persoane, inclusiv reprezentanți din cadrul Ministerului Economiei, INS, Camerei de Comerț și Industrie, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, „AVIA INVEST" SRL, „Viorica-Cosmetic" SA, „MACON" SA și CAÎ „Pielart-Arin" SRL.

  Astfel, Bernd Maskos a adus la cunoștință celor prezenți despre infrastructura calității în Germania, misiunea, obiectivele și principalele activități ale DIN, principiile care stau la baza standardizării, conceptul politicii de standardizare ș.a.  Totodată, expertul german a mai menționat despre cele mai bune practici de colaborare dintre organismele naționale de standardizare și părțile interesate, despre necesitatea și beneficiile implicării părților interesate în activitatea comitetelor tehnice de standardizare atît la nivel național, cît și la nivel european și internațional.

  Concomitent, s-a discutat și despre oportunitatea utilizării unei platforme electronice prin intermediul căreia utilizatorii de standarde și cei care elaborează standardele ar putea să discute despre problemele legate de standarde și să identifice soluțiile necesare, să efectueze schimb de informații și să promoveze implementarea standardelor în interiorul unei organizații.

  La finele workshop-urilor, reprezentanților din cadrul instituțiilor sus-menționate le-a fost oferit cîte un certificat de participare.