• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Beneficiile implementării standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

  Beneficiile implementării standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

       
   02.12.2015    7144 Accesări    

   De ce standardele ISO 9001 și ISO 14001 au fost revizuite?

   Toate standardele internaționale sînt actualizate periodic pentru a asigura  relevanța acestora în contextul unei piețe în continuă schimbare.

   

  În urma revizuirii variantelor actuale a standardelor internaționale ISO 9001 Sisteme de management al calității. Cerințe și ISO 14001 Sisteme de management al mediului. Cerințe și ghid de utilizare, comitetele tehnice au ajuns la concluzia că ambele standarde trebuie să fie revizuite pentru a asigura faptul că acestea:

  ·    reflectă cerințele mediului tot mai complex în care organizațiile funcționează;

  ·    contribuie la îmbunătățirea sistemelor de management de mediu și al calității, asigurînd faptul că acestea sînt complet integrate și aliniate cu strategiile de afacerii;

  ·    pot fi aplicate cu ușurință atunci cînd în cadrul organizației sînt implementate mai multe sisteme de management;

  ·    oferă un cadru coerent pentru următorii 10 ani;

  ·    reflectă cu mai multă acuratețe cerințele angajaților, clienților și ale altor părți interesate;

  ·    îmbunătățesc performanța organizației.

   După publicarea oficială a ambelor standarde, care a avut loc în luna septembrie a anului curent, organizațiile care sînt certificate conform versiunilor mai vechi ale standardelor menționate au la dispoziție o perioadă de 3 ani pentru a implementa versiunile actualizate ale acestora.

   Implementarea versiunilor actuale ale standardelor ISO 9001 și ISO 14001 oferă o serie de beneficii pentru organizații, printre care:

   Îmbunătățirea performanței organizației

  Ambele versiuni actualizate ale standardelor asigură faptul că sistemul de management este complet aliniat cu strategiile de afaceri ale organizației. Astfel, utilizate ca instrumente de management ale afacerii, acestea vor îmbunătăți performanța și vor oferi o valoare reală, integrînd indicatorii de performanță încă de la etapele incipiente.

   Îmbunătățirea managementului riscului și al oportunităților

  Noile aspecte ale managementului riscului şi al oportunităților conturate în cadrul sistemelor de management vor permite utilizarea acestora atît ca un instrumente de gestionare, cît şi ca accelerator al performanţei. Aceasta va asigura faptul că organizația dvs. va fi capabilă să identifice riscurile și oportunitățile mult mai eficient, îmbunătățind astfel eficiența operațională, reducînd dublările și economisind atît timp, cît și resurse financiare.

   Îmbunătățirea imaginii organizației

  Implementarea precoce a noilor standarde transmite un mesaj clar clienților existenți și celor potențiali că organizația dvs. are o abordare inovatoare și proactivă în ceea ce ține de managementul calității și al mediului prin intermediul sistemelor de management. Astfel, încrederea clienților și a părților interesate va fi îmbunătățită.

   Reducerea riscului referitor la aspectele legate de procesul de tranziție

  Majoritatea organizațiilor trec cu succes la implementarea noului standard, totuși, dacă așteptați pînă la finele perioadei de tranziție, veți avea mai puțin timp să soluționați unele aspecte problematice, astfel, veți avea nevoie de mai mult timp pentru a demara acțiuni de ultim moment. Totodată, poate apărea riscul ca certificatul de conformitate pe care îl dețineți să expire înainte de tranziția propriu-zisă la noul standard, punînd în pericol afacerea dvs., în cazul în care aveți nevoie de certificare.

   Tranziția din timp la standarde reduce costurile

  Organizațiile care trec la noile standarde actualizate într-un timp mai îndelungat trebuie să gestioneze un sistem de management care respectă cerințele atît ale vechilor versiuni ale standardelor, cît și ale celor noi.

   Abordare mai flexibilă

  Implementarea noilor standarde din timp oferă posibilitatea de a beneficia mai devreme de cerințele mai puțin prescriptive ale standardelor revizuite, spre exemplu – numărul de documente va contribui la economisirea timpului și a resurselor financiare.

   Implicare sporită

  Va fi mult mai ușor să promovați operarea modificărilor pe interior dacă sînteți printre primii care implementează noile standarde, și nu printre cei care se conformează cu noile cerințe la sfîrșitul perioadei de tranziție. Aceasta va asigura că organizația dvs. va avea la dispoziție mai mult timp pentru alocarea resurselor necesare, precum și faptul că sistemele de management existente vor fi gestionate mai eficient în timp util.

   Îmbunătățirea integrării sistemelor

  Noua structură comună pentru toate standardele privind sistemele de management va facilita integrarea mai multor sisteme în cadrul organizației dvs., fără investiții suplimentare de timp și bani.