• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Preluarea celor mai bune practici privind elaborarea materialelor informative

  Preluarea celor mai bune practici privind elaborarea materialelor informative

       
   07.12.2015    3015 Accesări    

  În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie anul curent a avut loc cea de-a doua misiune a expertului german Sibylle Gabler, manager principal relații guvernamentale din cadrul Institutului German de Standardizare, care a asistat colaboratorii Institutului Național de Standardizare (INS) în ceea ce privește elaborarea materialelor informative în domeniul standardizării. Această misiune a derulat în cadrul  proiectului Twinning Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale UE, activitatea 4.1 Introducere în metodele de sensibilizare și pregătirea materialelor informaționale în domeniul metrologiei și standardizării.

   Astfel, pe parcursul săptămînii trecute, specialiștii INS au efectuat schimb de bune practici și experiență și au lucrat asupra elaborării unei serii de materiale informative ce au drept scop informarea publicului larg privind importanța și beneficiile implementării standardelor europene în Republica Moldova, precum și beneficiile implicării în activitatea de standardizare.

   În același timp, pe parcursul celor cinci zile de training, expertul german a oferit colaboratorilor INS în afară de recomandări privind îmbunătățirea procesului de elaborare a materialelor informaționale, informații utile privind tehnici de comunicare eficientă și de sporire a gradului de sensibilizare cu privire la importanța activității de standardizare prin mesajul transmis către părțile interesate.

    Notă

   Scopul proiectului Twinning vizează consolidarea sectorului standardizării și metrologiei din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici stabilite în statele membre ale UE, cu obiectivul general de a pregăti Republica Moldova pentru implementarea Acordului Zonei de Liber Schimb și Comerț Aprofundat (ZLSAC) ca parte integrantă a Acordului de Asociere semnat cu UE la 27 iunie 2014.