• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  INS a devenit membru al Grupului comun de lucru „Educația despre standardizare”

  INS a devenit membru al Grupului comun de lucru „Educația despre standardizare”

       
   09.12.2015    3576 Accesări    

  La începutul lunii decembrie a anului curent Institutul Național de Standardizare a devenit membru al Grupului comun de lucru „Educația despre standardizare" (JWG-EaS). Astfel, în calitate de membru al grupului sus-menționat, INS are acces direct la informații elaborate în cadrul acestui grup, dar și posibilitatea de a participa la elaborarea informațiilor privind educarea în standardizare. 

  Grupul comun de lucru „Educația despre standardizare" a fost înființat de către Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) cu scopul de a promova cele mai bune practici în domeniul educației despre standardizarea în Europa. Astfel, grupul întreprinde o serie de acțiuni cu scopul de a:

  - realiza o creştere semnificativă a numărului de persoane care cunosc beneficiile standardelor și ale activității de standardizare;

  - sensibiliza opinia publică privind importanța standardizării pentru diferite domenii, cum ar fi: mediul academic, autoritățile guvernamentale, mediul de afaceri etc.;

  - creşte competenţele acelor persoane care doresc să participe la procesul de elaborare a standardelor.

  Organizațiile europene de standardizare încurajează statele membre să promoveze activitatea de standardizare în programele educaţionale şi curricula universitară, în vederea familiarizării studenților cu beneficiile strategice şi provocările activităţii de standardizare.

  Astfel, educația despre standardizare presupune atît formarea profesională, cît și instruirea și oferirea diverselor informații utile elevilor, studenților și altor părți interesate privind standardele și activitatea de standardizare. Printre subiectele abordate pot fi enumerate următoarele: beneficiile standardelor, particularitățile implementării standardelor în cadrul diverselor entități, implicarea în activitatea de standardizare etc.

  Totodată, educaţia despre standardizare este necesară pentru generaţiile viitoare de manageri, ingineri și antreprenori care au nevoie să fie familiarizaţi cu modul de utilizare a standardelor şi cu beneficiile pe care le pot obține prin participarea la activitatea de standardizare. Acest lucru le va permite să includă standardizarea de la începutul proiectelor sau afacerilor lor şi să se bucure de toate beneficiile pe care le poate oferi standardizarea.

  Pentru mai multe informații privind educarea în standardizare vă rugăm să accesați link-ul http://www.cencenelec.eu/standards/Education/Pages/default.aspx sau să ne contactați la numărul de telefon: 022 905 325