• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  INS a organizat un curs de instruire în domeniul managementului calității

  INS a organizat un curs de instruire în domeniul managementului calității

       
   10.12.2015    3784 Accesări    

  În perioada 08 - 09 decembrie anul curent, Institutul Național de Standardizare (INS), în colaborare cu Asociația de Standardizare din România (ASRO), au organizat cursul de instruire Specialist în sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015, fiind susținut de expertul român din cadrul ASRO - Speranța Stomff. La acest curs au participat reprezentanți din cadrul INS, Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), organismului de certificare Certmatcom S.R.L.,  S.A. Bucuria și Belvasco S.R.L.

  Scopul organizării acestui curs a fost de a instrui specialiștii în domeniul managementului calității în baza standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

  Astfel, participanții la acest curs au obținut diverse cunoștințe și deprinderi în domeniul managementului calității, inclusiv: reproiectarea Sistemului de Management al Calității (SMC) în acord cu cerințele din versiunea 2015; conducerea și administrarea proceselor și a SMC; planificarea SMC în cadrul unei organizații în noua viziune prezentată de SR EN ISO 9001:2015; conducerea echipelor de proces în baza standardului; monitorizarea, măsurarea, analiza și îmbunătățirea SMC, precum și analiza și aprecierea conformității și eficacității SMC.

  Totodată, printre subiectele abordate în cadrul acestui curs de instruire au fost: noutățile pe care le aduce SM SR EN ISO 9001:2015; capacitatea de a furniza în mod constant produse și servicii care satisfac cerințele clientului și aplică cerințele legate și de reglementare; tranziția de la SM SR EN ISO 9001:2008 la SM SR EN ISO 9001:2015; conformitatea sistemului de management cu standardul SM SR EN ISO 9001:2015 și documentele de referință; determinarea gradului de conformitate a activităților, proceselor și produselor cu cerințele/procedurile SMC; evaluarea eficacității SMC în atingerea obiectivelor specificate etc.

  La sfîrșitul cursului fiecare participant a susținut un test de evaluare, în urma căruia i-a fost eliberat un certificat de calificare drept Specialist în sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015.

  În cazul în care doriți să participați la un asemenea curs, Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon 022 905 325 sau la adresa electronică aurica.butnari@standard.md