• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Workshop privind implementarea standardelor europene în domeniul alimentar

  Workshop privind implementarea standardelor europene în domeniul alimentar

       
   16.12.2015    3547 Accesări    

  Institutul Național de Standardizare (INS), în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) au organizat în perioada 14 - 15 decembrie anul curent un Workshop privind implementarea legislației Uniunii Europene și a standardelor europene în domeniul agriculturii și produselor alimentare, în cadrul proiectului TAIEX.

  La acest eveniment au participat 83 de reprezentanți din cadrul autorităților publice, organismelor de evaluare a conformității și producători.

  Scopul organizării acestui eveniment a fost de a prelua cele mai bune practici și experiență privind implementarea legislației și a standardelor europene în domeniul agriculturii și produselor alimentare.

  Moderatorii workshop-ului au fost experți din cadrul proiectului TAIEX  Maurizio Ferri, Ministerul Sănătății din Italia, Serviciul Veterinar; Elisabeta Micovic, Administrația Republicii Slovenia pentru Siguranța Alimentelor; Aušra Išarienė, Departamentul Alimentar și Veterinar din Lituania; Lilian Bostan, Șef al Departamentului Standardizare, INS;  Veronica Terțea și Albina Mereuța, MAIA.

  Astfel, printre subiectele abordate în cadrul celor două zile de workshop au fost: cerințe privind siguranța alimentelor și plasarea produselor alimentare pe piața Uniunii Europene (UE) - regulamente, directive și legislația națională privind produsele alimentare de origine animală și vegetală; transpunerea legislației europene sectoriale privind produsele alimentare de origine animală și vegetală  la nivel național, în conformitate cu planul național de armonizare; supravegherea pieței privind produsele alimentare de origine animală și vegetală, inspecția sanitar-veterinară și fitosanitară, precum și protecția consumatorilor europeni în domeniul produselor alimentare.

  Totodată, în cadrul workshop-ului s-au pus în discuție subiecte ce țin de standardele europene versus standardele naționale ale statelor membre UE și rolul lor în garantarea siguranței alimentelor pe piața UE, și tranziția de la standardele naționale privind produsele alimentare de origine animală și vegetală (inclusiv standardele sovietice GOST) la legislația europeană transpusă.

   Notă

   TAIEX este instrumentul de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii gestionat de către Direcţia Generală Extindere a Comisiei Europene. Astfel, TAIEX acordă suport ţărilor partenere în vederea transpunerii, aplicării şi punerii în vigoare a legislaţiei UE. Este determinat de cerere şi facilitează furnizarea expertizei individualizate potrivite pentru a răspunde necesităţilor în termen scurt.

  Oferind suport prin intermediul organizării seminarelor, misiunilor experţilor şi vizitelor de studiu, TAIEX oferă autorităţilor publice din Moldova oportunităţi de scurtă durată în transpunerea, aplicarea şi punerea în vigoare a legislaţiei UE şi ajută la implementarea politicilor UE în sectoarele prioritare incluse în planurile de acţiuni ale Acordului de Parteneriat şi Cooperare şi Politicii Europene de Vecinătate.

  În acest context, Acordul de Asociere între Republica Moldova (RM) și UE prevede implementarea unui șir de directive și regulamente UE în domeniul alimentar, astfel, acest acord obligă RM să transpună în mod progresiv standardele europene ca standarde naţionale, simultan cu această transpunere, să retragă standardele naţionale contradictorii.

  Totodată, RM are nevoie de suport pentru a identifica mecanismele eficiente de eliminare a standardelor GOST și de implementare a legislației UE în domeniul alimentar.