• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Principalele aspecte privind abrevierea standardelor moldovene (SM) și marca de conformitate SM

  Principalele aspecte privind abrevierea standardelor moldovene (SM) și marca de conformitate SM

       
   21.12.2015    5179 Accesări    

  Tot mai mulți consumatori confundă marca de conformitate SM aplicată pe eticheta diferitor produse, cu abrevierea standardelor moldovene SM. Cunoașteți oare semnificația și particularitățile fiecăreia dintre acestea? Vă propunem să revizuiți mai jos unele aspecte importante privind abrevierea SM și marca de conformitate SM.

  Standardele moldovene în Republica Moldova se aprobă şi se înregistrează de către Institutul Național de Standardizare (INS) pe un termen nedefinit şi se identifică prin abrevierea SM, care semnifică standard moldovean. Abrevierea SM se aplică numai pe standardele moldovene.

  Standardele moldovene se elaborează de către experții din cadrul comitetelor tehnice naționale de standardizare. Modul de elaborare,  coordonare, aprobare, adoptare, înregistrare, examinare periodică, modificare, evidenţă, aplicare şi

  anulare a standardelor şi prestandardelor moldovene, precum și a codurilor de bună practică în domeniul standardizării se stabileşte de către INS, în conformitate cu prevederile Legii nr. 590 din  22.09.1995 cu privire la standardizare, precum şi cu recomandările organizaţiilor internaţionale şi regionale de standardizare.

  Aplicarea standardelor moldovene este voluntară, cu excepția următoarelor cazuri:

  • referirea directă sau indirectă (datată sau nedatată) la standarde în cadrul unor reglementări tehnice, în cazul în care considerentele de ordin public şi de protecţie a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură;
  • agentul economic a declarat oficial, sub orice formă, că produsul sau serviciul corespunde prevederilor standardelor respective.

  În același timp, produsele supuse evaluării conformităţii în domeniul reglementat, pînă la plasarea lor pe piaţă şi/sau pînă la utilizare, trebuie să fie marcate de către producător cu marca de conformitate SM, fapt ce va indica conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementarea tehnică aplicabilă.

  Potrivit reglementărilor tehnice aplicabile produsului, marca de conformitate SM se aplică direct pe produs, pe ambalajul lui, pe documentele ce însoţesc produsul şi/sau pe o placă de marcaj ataşată produsului astfel, încît să nu poată fi detaşată. În plus, aceasta trebuie să fie vizibilă şi să nu poată fi radiată.

  Astfel, este interzisă aplicarea mărcii de conformitate SM pe produsele care nu au fost supuse procedurilor de evaluare a conformităţii în modul stabilit sau care nu corespund cerinţelor prescrise. Totodată, este interzisă înregistrarea şi aplicarea mărcilor care pot fi confundate cu marca de conformitate SM.

  Concomitent, în domeniul nereglementat se utilizează și alte mărci de conformitate în afară de marca de conformitate SM, aplicarea cărora este voluntară. Pe produsele ce corespund domeniului nereglementat poate fi aplicată marca de conformitate care atestă că acestea sînt în corespundere cu documentele normative în a căror bază este declarată conformitatea lor. De asemenea, orice alte mărci de conformitate  aplicate trebuie să fie vizibile şi lizibile și să se deosebească de marca de conformitate SM.