• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Diferența dintre standardele moldovene și standardele de firmă

  Diferența dintre standardele moldovene și standardele de firmă

       
   29.12.2015    4489 Accesări    

  Standardele moldovene (SM) sînt documente stabilite prin consens şi aprobate de către organismul național de standardizare - Institutul Național de Standardizare (INS), care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat.

  Standardele moldovene sînt elaborate, de regulă, de către comitetele tehnice de standardizare specializate în domeniile respective de activitate în baza programelor de standardizare care sînt coordonare și actualizate de către INS, cu participarea autorităților de reglementare interesate. Totodată,  modul de elaborare, coordonare, adoptare, reconfirmare, evidență, înregistrare, aplicare, modificare și anulare a standardelor naționale se stabilește de către INS.

  Astfel, în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, factorii implicaţi în domeniul respectiv elaborează împreună un proiect de standard, care ulterior este plasat pentru anchetă publică, iar comentariile primite în timpul anchetei publice sînt luate în considerare pentru pregătirea textului final de standard.

  Examinarea periodică a standardelor moldovene se efectuează o dată la 5 ani, de către comitetul tehnic de standardizare sau agentul economic care le-a elaborat, în scopul asigurării corespunderii lor cerințelor economiei naționale și protecției mediului, precum și în scopul asigurării corespunderii prevederilor standardelor internaționale și europene pertinente. În cazul desființării entității care a elaborat standardul, examinarea acestuia se efectuează de către INS.

  În calitate de standard moldovean poate fi adoptat un standard internaţional, european, interstatal sau un standard al altei ţări în conformitate cu prevederile codurilor de bună practică CBP 1-10, CBP 1-12, CBP 1-20 şi CBP 1-21.

  Printre beneficiile standardelor moldovene pot fi enumerate următoarele:

  • oferirea soluţiilor pentru problemele tehnice la un nivel general acceptat pe piaţa internă,

  europeană sau internaţională, în funcţie de standardul utilizat. Acestea constituie un instrument de diseminare de noi idei, produse şi tehnologii şi au o contribuţie majoră în inovare;

  • asigurarea interoperativității, interschimbabilității şi compatibilității produselor, ceea ce pentru producători determină o lărgire a pieţei şi pentru utilizatori - o alegere mai eficientă a furnizorilor;
  • creşterea eficienţei produselor şi proceselor prin scăderea cheltuielilor, eliminarea anumitor stadii de proiectare a produselor, producerea unor loturi mari de un anumit tip, utilizarea mai eficientă a materialelor, energiei şi resurselor umane;
  • facilitarea comunicării şi operațiilor tranzacţionale, fiind instrumente de bază ale schimburilor comerciale. Acestea pot sta la baza încheierii contractelor comerciale, reducînd birocraţia contractuală şi permițînd o mai bună evaluare şi reducere a incertitudinilor de piaţă;
  • facilitarea depozitării și livrării produselor standardizate, precum și a modului de ambalare şi de transport în condiţii de securitate, toate acestea ducînd la o manevrabilitate crescută a produselor şi la scăderea cheltuielilor;
  • îmbunătăţirea calităţii produselor, proceselor şi serviciilor prin prevederea unor caracteristici şi metode de încercare unice, recunoscute la nivel naţional, internaţional şi european, eficientizînd activităţile de încercare, control şi inspecţie;
  • creşterea gradului de securitate a persoanelor, a proprietăţii şi a protecţiei mediului împotriva riscurilor datorate incendiilor, exploziilor, substanţelor chimice, radiaţiilor;
  • eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului, care ar putea rezulta din cerinţe diferite de natură tehnică;
  • sporirea încrederii între părţile interesate prin certificarea de terţă parte sau prin declaraţii de conformitate bazate pe standardele de referinţă.

  Companiile trebuie să fie conştiente că utilizarea standardelor moldovene este una dintre modalităţile de bază de creştere a competitivităţii care acţionează direct sau indirect asupra calităţii şi preţului produselor şi serviciilor.

  Standardele de firmă (SF) sînt documente normative elaborate şi aprobate de către orice agent economic, în limitele activității și competenței acestuia, avînd drept scop soluționarea problemelor de ordin organizatoric sau de producție referitoare la produse și servicii, inclusiv la cele prevăzute a fi plasate pe piață. Standardele de firmă trebuie să cuprindă toate cerințele referitoare la fabricarea, verificarea calității, recepționarea produselor, precum și cerințele de  

   securitate și de protecție a mediului, impuse produselor conform reglementărilor tehnice în vigoare. Modul de aprobare, de evidență, de modificare și de anulare a standardelor de firmă se stabilește de către agentul economic printr-un ordin sau o semnătura  personală, plasată pe pagina de titlu a standardului, care se confirmă cu ştampila întreprinderii.

  Standardele de firmă nu pot servi ca bază în scopurile certificării conformităţii obligatorii.

  Diferența dintre standardele moldovene și standardele de firmă