• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Implicare activă pentru dezvoltare benefică în cadrul comitetelor tehnice

  Implicare activă pentru dezvoltare benefică în cadrul comitetelor tehnice

       
   11.07.2016    7748 Accesări    

  Într-o comunitate sănătoasă cetățenii participă la procesul de luare a deciziilor de interes public, astfel participarea acestora devine acțiunea prin care preocupările, nevoile și valorile sînt încorporate în procesul cotidian bazat pe utilizarea involuntară a standardelor.

  Prin intermediul comitetelor tehnice sînt elaborate standarde care direct contribuie la creșterea competitivității economiei naționale, creșterea durabilă a bunăstării populației şi sporirea utilizării sustenabile a resurselor

  Comitetele tehnice de standardizare sînt entităţi de lucru ale organismului naţional de standardizare, înființate la solicitarea părților interesate (producători, vînzători, întreprinderile mici și mijlocii, instituții de cercetare și dezvoltare, instituții de proiectare, instituții de învățămînt, laboratoare de încercări etc.) în diverse domenii ale economiei naţionale, în suportul şi pentru beneficiul utilizatorilor de standarde, în vederea realizării lucrărilor de standardizare la nivel naţional.

  Institutul Național de Standardizare (INS) vine cu propunerea către toate părțile interesate să participe la activitatea comitetelor tehnice care oferă un forum deschis pentru discuții profesionale privind elementele ce țin de obținerea unui consens sau evaluarea și aprobarea specificațiilor care contribuie la construirea și implementarea soluțiilor în diverse domenii de activitate prin intermediul standardelor concepute.

  Implicarea în activitatea comitetelor tehnice de standardizare aduce un surplus de avantaje tuturor participanților, cum ar fi:

  -  cunoașterea în avans a unor informații propuse pentru a fi incluse în standarde;

  -  posibilitatea de a influența conceperea standardelor de produs/proces în ceea ce privește terminologia, metodele de testare, criteriile de acceptare etc.;

  -  un mijloc de instruire a specialiștilor din întreprinderi;

  -  stabilirea și menținerea unor relații de colaborare cu specialiștii din domeniul specific de activitate, din țară și străinătate;

  -  îmbunătățirea imaginii întreprinderii.

  Participarea cetățenilor reprezintă una dintre cele mai importante resurse, fiind un instrument însemnat în activitatea comitetelor tehnice pentru dezvoltarea socio-economică națională. Comitetele tehnice joacă un rol important în activitatea de standardizare care promovează facilități educaționale îmbunătățite atît pentru membrii acestora, cît și pentru societate în ansamblu.

  Toate părțile interesate care doresc să se implice în activitatea de standardizare, sînt îndemnate să consulte pagina web a INS www.standard.md, compartimentul „Cum mă implic în activitatea de standardizare?” sau să ne contacteze direct la numărul de telefon: 022 905 315.  

  INS este mereu deschis spre colaborare și comunicare constructivă cu toți cetățenii.