• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Ce trebuie să cunoașteți despre Dreptul de autor asupra standardelor

  Ce trebuie să cunoașteți despre Dreptul de autor asupra standardelor

       
   26.07.2016    11896 Accesări    

  Standardele sînt documente normative elaborate în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, ai căror membri sînt experți din diverse domenii din diferite colțuri ale lumii, care își aduc aportul intelectual  rezultat din experiența și cunoștințele în domeniul lor de activitate. Așa cum standardele sînt elaborate în cadrul comitetelor tehnice create de organismul național de standardizare, ele devin obiect al proprietății intelectuale protejate prin dreptul de autor al acestuia.

  Disponibilitatea publică și difuzarea standardelor este abordată în capitolul III, art.16 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, unde este prevăzut în al. 1 că „standardele moldovenești, europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, inclusiv proiectele acestora, sînt considerate opere științifice în sensul Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și sînt protejate prin dreptul de autor”.

  În alineatul 2 al aceleiași legi este stabilit faptul că „dreptul de autor asupra standardelor moldovenești aparține organismului național de standardizare”. Iar „reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea şi difuzarea standardelor moldovenești, europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări se admit numai dacă există acordul scris în prealabil al organismului naţional de standardizare”.

  Utilizarea ilicită a standardelor se sancționează conform art. 346 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008.

  Orice reproducere sau copie neautorizată, distribuire de standarde, traducere, editare sau creare a unei opere derivate fără permisiunea scrisă a Institutului Național de Standardizare (INS) reprezintă o încălcare a drepturilor de autor. Legea le califică drept contravenție sau infracțiune, după caz.

  Încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală poate duce la nerespectarea prevederilor legale și aplicarea sancțiunilor juridice. De asemenea, aceste încălcări pot contribui la privarea elaboratorilor de standarde de un profit pentru munca lor și, în cele din urmă, acestea pot pune în pericol elaborarea viitoarelor standarde.

  În mod intenționat sau nu, un număr semnificativ de utilizatori de standarde încalcă prevederile legale referitoare la dreptul de autor prin reproducerea și redistribuirea standardelor. De asemenea, acest fapt pune în pericol însuși conținutul standardelor, prin supunerea acestora riscului de a fi modificate intenționat sau întîmplător.

  De regulă, clienții care doresc să dețină un număr suplimentar de exemplare ale aceluiași standard pe suport de hîrtie în scopul  distribuirii acestora în cadrul organizațiilor lor, trebuie să achite taxe suplimentare, totodată, pentru procurarea aceluiași standard în mai multe exemplare se aplică o schemă de reducere a tarifelor privind serviciile prestate de INS, pe care o puteți consulta aici.

  În acest context, utilizatorii de standarde nu au dreptul să reproducă o parte din standard sau să transmită documentul altui utilizator.

  Respectarea dreptului de autor asupra standardelor contribuie la creșterea credibilității companiilor în fața clienților, precum și la creșterea încrederii partenerilor în ceea ce privește utilizarea practicilor corecte în afaceri.

  În vederea utilizării legale a standardelor și respectării dreptului de autor, îndemnăm părțile interesate să procure standarde din cadrul Fondului Național de Standarde al INS.